Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on siirtynyt 1.1.2017 sähköiseen asiointiin ja arkistointiin.

Rakennusvalvonta edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa ohjaamalla ja neuvomalla suunnittelijoita, rakentajia, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia.

Onko suunnitelmissasi rakentaa koti Vantaalle? Näiltä sivuilta löydät tietoa esimerkiksi rakennusluvista ja -lomakkeista.

Kosteudenhallinnan ohjausmenettelyt 1.2.2017 lähtien

KOSTEUDENHALLINTASELVITYS ESITETTÄVÄ RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN LIITTEENÄ

Koskee 1.2.2017 lähtien ennakko-ohjaukseen tulevia rakennuslupajaoston päätettäväksi meneviä rakennushankkeita sekä julkisen rakentamisen hankkeita.

Rakennushankkeen onnistunut kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa tilaamisesta rakennuksen käyttöön.

Kosteudenhallintaselvitys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on esitettävä kosteudenhallintaselvitys rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä laadittavalla kosteudenhallintaselvityksellä rakennushankkeeseen ryhtyvä sitoutuu huolehtimaan rakennusprosessin kosteudenhallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista rakentamisen kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön.

Lisätietoa uudesta menettelytavasta, ks. lisäohjeita tästä.

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Linkki vantaa-kanavan videoon

Vantaa on nyt myös miljoonien Minecraft-pelaajien pelikenttä ja rakennustyömaa.

Ajankohtaista

Twitter