Rakennusvalvonta

Siirrymme kesäaikaan 4.6 - 5.8.2018, asiakaspalvelu palvelee klo 8.30 - 15.00.

Rakennusvalvonta edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa ohjaamalla ja neuvomalla suunnittelijoita, rakentajia, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia.

Rakennusvalvonta on siirtynyt 1.1.2017 sähköiseen asiointiin ja arkistointiin.

TOPTEN –rakennusvalvonnat Yhtenäiset käytännöt Tiedote 14.11.2017

Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Kouvola

Rakennusvalvonnat yhdestätoista suurimmasta kaupungista tiivistävät yhteistyötä

Rakennusvalvonnat tehostavat kantavien rakenteiden laatusuunnitelman ja työmaan laadunvarmistusmenettelyiden toteutuksen valvontaa

Kantavien rakenteiden laadunvarmistukseen nimettävä pätevä asiantuntija

Rakennusvalvonnat edellyttävät, että kantavien rakenteiden laatusuunnitelman ja sen toteutuksen valvontaan nimetään pätevä asiantuntija. Asiantuntija arvioi kantavien rakenteiden laatusuunnitelman sisällön ja antaa sitä koskevan lausunnon ennen aloituskokousta sekä valvoo laatusuunnitelman toteutumista rakennustyön aikana.

Käytäntö koskee rakennushankkeita, joiden aloituskokous pidetään 1.1.2018 jälkeen.

Menettely korvaa mm. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Oulun rakentamisessa 8.12.2016 aloitetun paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyvän menettelyn.

Taustaa

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista edellyttää kantavien rakenteiden laatusuunnitelman laatimista pientaloa suuremmissa hankkeissa. Laatusuunnitelman laatiminen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen ei ole muodostunut vallitsevaksi käytännöksi.

Rakennusvalvonnat katsovat, että laatusuunnitelman laatimisen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamatta jättämiseen liittyy erityinen riski siitä, että rakenteellisen turvallisuuden vaatimuksia ei saavuteta. Riski koskee kaikkia rakennusmateriaaleja. Rakennusvalvonnat katsovat, että julkisen edun kannalta erityistoimenpiteet on kohdistettava rakennushankkeisiin laajasti, jotta säännösten edellyttämät laadunvarmistusmenettelyt muodostuvat myös yleiseksi käytännöksi.

Suositus kantavien rakenteiden laatusuunnitelman malliasiakirjojen laadinnasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja rakennusvalvonnat suosittavat myös, että rakennusteollisuus laatii yhteistyössä muun rakennusalan kanssa erilaisille runkojärjestelmille soveltuvat laatusuunnitelman malliasiakirjat.

Lue lisää yhtenäisestä käytännöstä, sen taustasta ja suosituksesta liitteestä: ”Rakennusvalvontojen edellyttämät kantavien rakenteiden laadunvarmistukseen liittyvät erityistoimenpiteet”.

Nyt käyttöön otettava menettely on osa rakennusvalvontojen tiivistyvää yhteistyötä.

Kosteudenhallinnan ohjausmenettelyt 1.2.2017 lähtien

Lisätietoa uudesta menettelytavasta, ks. lisäohjeita tästä.

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Linkki vantaa-kanavan videoon

Vantaa on nyt myös miljoonien Minecraft-pelaajien pelikenttä ja rakennustyömaa.

Ajankohtaista

Twitter