Kaupunkikuvaneuvottelukunta

Kaupunkikuvaneuvottelukunta toimii asiantuntija-apuna lupavalmistelussa. Lupahakemuksia käsiteltäessä neuvottelukunta antaa
rakennuslupajaostolle tai viranhaltijalle päätöksentekoa varten lausunnon kaupunginkuvallisista ratkaisuista.

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan tehtävänä on edistää hyvän kaupunkikuvan muodostumista, seurata kaupunkikuvan kehitystä,
erityisesti rakentamisen vaikutusta siihen. Neuvottelukunta antaa tarvittaessa lausuntoja rakennuslupia varten rakennusten julkisivuista ja
ympäristöön soveltuvuudesta sekä muista rakennustoimenpiteistä ennen rakennusluvan myöntämistä.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta kokoontuu torstaisin klo 8:30-12.00 noin kahden viikon välein.

Vantaan kaupunginhallitus on asettanut kokouksessaan 9.2.2015 § 25 toimikaudekseen (2015 - 2016) kahdeksanjäsenisen kaupunkikuvaneuvottelukunnan:

 • Pekka Virkamäki rakennusvalvontajohtaja, puheenjohtaja
 • Ilkka Rekonen lupapäällikkö, varapuheenjohtajana

Jäsenet ja varajäsenet:

 • Sirkka Kähärä kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja
 • Timo Karén kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, varajäsen
 • Väinö Pokki rakennuslupajaoston puheenjohtaja
 • Markku Weckman rakennuslupajaoston varapuheenjohtaja, varajäsen
 • Tarja Laine kaupunkisuunnittelujohtaja
 • Hanna Keskinen puistosuunnittelupäällikkö
 • Jari Viherkoski ja Hannu Jaakkola, arkkitehdit, kaupungin organisaation ulkopuoliset asiantuntijajäsenet

Viranhaltijoiden sijaisina on heidän oman organisaation sijainen.

Asiantuntijajäsenet:

 • Matti Kärki kaupunkikuva-arkkitehti
 • Anne Vuojolainen rakennustutkija Vantaan kaupunginmuseosta
 • Hanni Saurén lupasihteeri, pöytäkirjanpitäjä, puhelin (09) 8392 2453.

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamattomana. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa ja jos siihen tulee muutoksia, se julkaistaan uudelleen.

Pöytäkirjat 2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 10/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 9/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 8/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 7/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 6/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 5/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 4/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 3/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 2/2017

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan pöytäkirja 1/2017