Oiva - valvontatietojen julkaiseminen

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä.

Elintarvikevalvojien tekemien tarkastusten tulokset julkaistaan kootusti nettisivulla www.oivahymy.fi . Lisäksi tarkastusraportin tulee löytyä yrityksen sisäänkäynnin yhteydestä ja yrityksen omilta nettisivuilta. Tällä hetkellä julkisia ovat tarjoilu- ja vähittäismyyntipaikkojen raportit. Kaikkien elintarvikeyritysten tarkastustulosten julkaisu alkaa 1.1.2016.

Valvontatietojen julkistamisen tarkoituksena on tehdä elintarvikevalvontatyötä näkyväksi, antaa kuluttajille tietoa valintojen tueksi sekä antaa elintarvikealan yrityksille mahdollisuus osoittaa, että oma toiminta on kunnossa.

Oiva-arvosana

Oivassa yrityksen elintarviketurvallisuuden tasoa kuvaa neliportainen arviointiasteikko: oivallinen, hyvä, korjattavaa tai huono. Mitä leveämpi hymy, sitä paremmin asiat elintarviketurvallisuuden ja -hygienian näkökulmasta ovat. Katsomalla kaikkia tarkastustuloksia ja lukemalla sanalliset Oiva-huomiot saa tarkemman kuvan yrityksen elintarviketurvallisuuden tasosta.

Kokonaisarvosana ei ole keskiarvo, vaan kertoo aina heikoimman osa-alueen arvion. Jos yritys saa arvioksi ”korjattavaa” tai ”huono”, tehdään kohteeseen myöhemmin uusintatarkastus, jolla varmistetaan, että epäkohdat on korjattu.

Oiva-arvosana:
Oivallinen

Toiminta on vaatimusten mukaista.

Hyvä Oivahymy

Oiva-arvosana:
Hyvä

Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Korjattavaa Oivahymy

Oiva-arvosana:
Korjattavaa

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Huono Oivahymy

Oiva-arvosana:
Huono

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa oleellisesti harhaan. Epäkohdat on korjattava välittömästi.