Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus ja hakemus

Terveydensuojelulaissa on lueteltu toiminnat, joiden aloittamisesta tulee toiminnanharjoittajan tehdä ilmoitus tai hyväksymishakemus terveydensuojeluviranomaiselle. Vastaava ilmoitus ja hakemus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Kirjallinen ilmoitus on tehtävä seuraavista toiminnoista 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista:

  • työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittamisesta asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja
  • julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto
  • yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, uimaranta tai kylpylä
  • eläintenpitoon tarkoitetun rakennus tai aitaus asemakaava-alueella tai muulla tiheään asutulla alueella
  • koulu tai oppilaitos
  • päivä-, lasten- tai vanhainkoti sekä muut niihin rinnastettavat huoneistot
  • parturi, kampaamo, kauneushoitola, kynsistudio tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai - hoitoa mukaan lukien solariumtilat ja tatuointiliikkeet
  • kuntosali tai liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu
  • hautausmaa tai hautapaikka
  • muu vastaava laitos tai huoneisto, jossa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa

Terveydensuojelulain mukainen hakemus

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä kolme kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Toiminnan muutosta koskeva hakemus on tehtävä 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista.

Ilmoitus- ja hakemuslomakkeet

Ilmoituslomakkeet löytyvät Vantaan kaupungin verkkoasiointipalvelusta. Lomake täytetään ja lähetetään sähköisesti Vantaan kaupungin kirjaamoon. Talousvettä toimittavan laitoksen hakemuslomakkeen saa ympäristökeskuksesta.

Terveydensuojeluviranomaisen päätös

Terveydensuojeluviranomainen tekee ilmoituksesta ja hakemuksesta päätöksen. Päätöksessä voidaan antaa terveyshaittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia määräyksiä. Talousvettä toimittava laitos ei saa toimittaa talousvettä ennen hyväksymispäätöstä. Asian käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu.

Ympäristökeskus

Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Ajankohtaista

Twitter