Uimavesien laadunvalvonta

Kuusijärvi

Ympäristökeskuksen terveydensuojelutarkastajat valvovat uimavesien laatua uimarannoilla ja uimahalleissa, kylpylöissä sekä hoitolaitosten, hotellien ja vastaavien yhteydessä olevissa uima-altaissa.

Uimarantojen vedenlaatu

Uimarantojen vedenlaatua valvotaan uimakauden aikana sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti. Uimakausi alkaa kesäkuun puolivälissä ja kestää elokuun loppuun.

Uimarannoilta otetaan vesinäytteitä kesä - elokuun aikana joka toinen viikko. Uusimmat tutkimustulokset löytyvät uimarannan ilmoitustaululta. Näytteenoton yhteydessä arvioidaan veden laatua myös aistinvaraisesti. Jos vedessä tai sen pinnalla todetaan leväesiintymää, voidaan mikroskoopilla varmistaa, onko kyseessä sinilevä vai muita harmittomia leviä. Sinilevät voivat aiheuttaa uimareille vatsa- ja iho-oireita, joten tarvittaessa niiden esiintymisestä tiedotetaan uimarannan ilmoitustaululla.

Uimavesiluokat

Kuusijärven uimavesiluokka on ollut vuosina 2013–2016 erinomainen.

Vetokannakselle määritetty uimavesiluokka on erinomainen.

Suurilla uimarannoilla on uimavesiprofiili

Kuusijärven ja Vetokannaksen uimarannoille on laadittu uimavesiasetuksen mukainen uimavesiprofiili. Uimavesiprofiileissa on mm. tuotu esille syitä, jotka voivat vaarantaa uimaveden laatua ja sitä kautta vaikuttaa myös uimareiden terveyteen. Tiivistelmä uimavesiprofiilista löytyy uimarantojen ilmoitustaululta.

Talviuintipaikkojen veden laatu

Kuusijärvellä ja Vetokannaksella on myös talviuintipaikka. Uimaveden laatua valvotaan joka toinen kuukausi otettavilla vesinäytteillä syys - toukokuun aikana.

Vantaan yleisten uimarantojen veden laatu

Viimeisimmät veden tutkimustulokset löytyvät tästä, koko uimakauden yksityiskohtaiset tulokset löytyvät Liitteet -kohdasta.

Havukosken uimaranta,

15.8. veden laatu hyvä, ei havaittu sinilevää, lämpötila 16,9 oC

Kuusijärven uimaranta,

15.8. veden laatu hyvä, ei havaittu sinilevää, lämpötila 20,2 oC

Leppäkorven uimaranta,

15.8. veden laatu hyvä, ei havaittu sinilevää, lämpötila 19,3 oC

Matarin uimaranta,

15.8. veden laatu hyvä, ei havaittu sinilevää, lämpötila 17,4 oC

Nikinmäen uimaranta,

15.8. veden laatu hyvä, ei havaittu sinilevää, lämpötila 16,7 oC

Vetokannaksen uimaranta,

15.8. veden laatu hyvä, ei havaittu sinilevää, lämpötila 20,4 oC

Uima-altaat

Vantaalla on viisi yleiseen käyttöön tarkoitettua uimahallia, kylpylä sekä joukko pienempiä uima-altaita hoitolaitosten, hotellien ja vastaavien yhteydessä. Uima-altaiden veden laatua valvotaan säännöllisin näytteenotoin, jonka tiheyteen vaikuttaa uima-altaan käyttöaste. Allasveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset laatuvaatimukset.

Viimeisimmät tutkimustulokset ovat esillä allastiloissa.

Allasveden laatuun vaikuttavat tekijät

Allasveden hygieeninen laatu turvataan ensisijaisesti klooridesinfioinnilla. Veden laatuun vaikuttaa uimahallin vedenpuhdistuslaitteiston toiminnan lisäksi uima-allastilojen kunto ja siisteys. Osa terveydensuojelutarkastajan suorittamasta uima-vesivalvonnasta kohdistuu edellä mainittuihin tekijöihin.

Myös uimareilla on tärkeä merkitys allasveden laatuun. Jotta uimareista altaaseen joutuva likamäärä olisi mahdollisimman vähäinen, tulisi uimareiden peseytyä hyvin ennen uintia ja noudattaa annettuja käyttäytymisohjeita. Koska infektiotautia sairastava uimari voi tartuttaa taudin muihin uimareihin, ei sairaana saa tulla uimaan.

Ympäristökeskus

Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa

Ajankohtaista

Twitter