Resurssiviisas Vantaa

Vantaalla laaditaan vuoden 2017 aikana resurssiviisauden tiekartta. Tiekartan avulla tavoitellaan hiilineutraalia ja jätteetöntä tulevaisuuden kaupunkia, jossa luonnonvarojen käytetään säästeliäästi.

Työn taustalla on luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos, jotka pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Tiekartan avulla Vantaa pyrkii luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ja luo edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille. Resurssiviisauden toimintamallin avulla kaupungit ja kunnat voivat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia. Resurssiviisaalla alueella asukkaat voivat kehittää omaa ympäristöään kestävämmäksi yhteisöllisellä toiminnalla, jolloin asukkaiden viihtyvyys myös kasvaa.

Vantaan resurssiviisaan tiekartan lähtökohtana on konsepti, jota Sitra ja Jyväskylän kaupunki kehittivät Kohti resurssiviisautta -yhteishankkeessa vuosina 2013–2015 toimintamalli. Keväällä 2015 toimintamallia pilotoitiin Forssassa, Lappeenrannassa ja Turussa laatimalla kullekin kaupungille resurssiviisauden tiekartat.

Resurssiviisauden tiekartta on koko kaupunkitasoinen toimintamalli, jonka lisäksi toimialat laativat omat toimenpideohjelmansa tavoitteisiin pääsemiseksi. Nämä toimintaohjelmat korvaavat kaupungissa aiemmin käytössä olleet ympäristöohjelmat.

Ajankohtaista

Twitter