Etusivu  > Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen

Vantaalla on 2000-luvulla rakennettu keskimäärin 1600 uutta asuntoa vuodessa. Asuntokanta on monipuolinen. Vantaalla oli vuoden 2011 alussa lähes 96 000 asuntoa, joista pientaloissa noin 37 000 ja kerrostaloissa noin 58 500.

Vantaalla rakennetaan vilkkaasti myös toimitiloja ja liikekiinteistöjä. Vuoden 2010 alussa liikerakennuksia oli Vantaalla 262, toimistorakennuksia 212, teollisuusrakennuksia 523 ja varastorakennuksia 460.

Laadukkaita ja eheitä asuinalueita

Vantaalla kaavoitus, rakennusvalvonta ja asumisasiat on keskitetty maankäytön ja ympäristön toimialalle. Hyvällä yhteistyöllä varmistetaan, että uudet asuinalueet ja täydennysrakentamiskohteet liittyvät luontevasti nykyiseen kaupunkirakenteeseen. Tavoitteena on rakentaa elinympäristöltään laadukkaita ja sosiaalisesti eheitä asuinalueita, joista löytyy monipuolisesti erilaisia asumisvaihtoehtoja.

Vantaalla useimmat asumiseen liittyvät toiveet pystyy toteuttamaan. On luontoa, väljyyttä ja maalaismaisemaa. On hyvät palvelut ja liikenneyhteydet Helsinkiin ja muualle Suomeen sekä ulkomaille. Ja mikä parasta, Vantaalta asuinneliöitä saa edullisemmin kuin muualta pääkaupunkiseudulta.

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen laatuvaatimukset ovat kiristyneet viime vuosina johtuen mm. ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteesta. Ne luovat haasteita niin uudistuotantoon, asuntoalueiden kehittämiseen kuin olevan rakennuskannan kunnossapitoon.

Vantaalla rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa. Lisäksi rakennusvalvonta käsittelee korjaus- ja energia-avustushakemukset.