kartta.vantaa.fi uudistui 11.10.2013

Vantaan kaupunki tarjoaa internetissä osoitteessa http://kartta.vantaa.fi/ monipuolisen kartta- ja paikkatietopalvelun. Se on oiva apu paitsi asukkaalle ja yritykselle myös rakentamista tai muuttoa suunnittelevalle.

Syksystä 1997 alkaen yleisön käytettävissä ollut Vantaan nettikartta uudistettiin täysin jo 15.3.2004 samalla kun kaupungin internet -sivutkin. Palvelun käyttöliittymä on viimeksi uudistettu 11.10.2013. Kartta.vantaa.fi -palvelu on paljon muutakin kuin nettikartta. Tarjolla on paljon paikkatietoa, joka on helppo löytää hakuvalikon avulla.

Palvelun avulla voi hakea osoitteita, julkisia palvelupisteitä, kiinteistöjä ja muita kohteita sekä niiden sijaintia kartoilla kirjoittamalla hakuun nimen tai sen osan.

"Sijaintiin liittyvät julkiset palvelut" -linkin takaa voi katsoa, minkä koulun, terveysaseman tai postinumeron alueeseen kysytty osoite kuuluu.

Karttanäkymään avautuvan kaupunkikartan voi loitontaa ja lähentää koko Vantaan kartasta yhden tontin kartaksi. Kartaksi voi vaihtaa osoitekartan, ortoilmakuvakartan, ajantasa-asemakaavan tai yleiskaavan. Eri karttoja voi valita katseltavaksi päällekkäin ja säätää karttojen läpinäkyvyyttä.

Katseltavissa ovat muun muassa julkisten palveluiden, matkailukohteiden sekä vapaa-ajan ja talviliikuntakohteiden sijainti ja luettelot. Kartalle saa näkyviin myös vireillä olevat asemakaavoitushankkeet ja rakennusluvat, rakentamisrajoitteet, melualueet ja luontokohteet.

Lisäksi kartoilta voi mitata matkoja ja pinta-aloja sekä lähettää sähköpostilla karttaviestin esimerkiksi tapaamispaikasta tai alueesta.

Osoitteella haettaessa saadaan hakutuloksiksi linkit hakuehdon osoitteisiin, kiinteistöihin ja rakennuksiin, ja kartta siirtyy niiden kohdalle. Kiinteistö- ja rakennuslinkit avaavat niiden kuntarekisteritietoja, joita Vantaa on julkaissut internetissä ensimmäisenä kuntana Suomessa. Tämä on saanut kiitosta muun muassa vantaalaisilta maanomistajilta, rakentajilta ja kiinteistönvälittäjiltä. Lisäksi rakentajia palvelevien kaupungin palvelupisteiden puhelinneuvontatyö on helpottunut. Suomen kuntatekniikan yhdistys myönsi kuntatekniikan kunniamaininnan vuonna 2005 kartta.vantaa.fi -palvelulle. Palveluun on tehty vuonna 2013 keskimäärin 14.000 vierailua kuukaudessa.

Ajan tasalla pidettävistä kiinteistötiedoista voi muun muassa katsoa, mikä on tontin alue, kuka tontin omistaa ja mitkä asemakaavamääräykset tonttia koskevat. Tietosuojasyistä yksityishenkilöiden omistustietoja ei kuitenkaan näytetä.

Kartta.vantaa.fi -palvelusta löytyvät lisäksi muun muassa viistoilmakuvat, kartta kaupungin omistamista maista, maalajikartta sekä historiakarttoja.

Palvelusovellus on toteutettu kaupungin ja SITO Tietotekniikka Oy:n yhteisprojektina, ja palvelu toimii CGI Logica Suomi Oy:ltä ostettuna käyttöpalveluna.

Ajankohtaista

Kartta.vantaa.fi -palvelu uudistui 11.10.2013. Palvelun käyttöliittymä, toiminnallisuus ja ulkoasu muuttuivat merkittävästi. Aiemman version taustalla toiminut ja useille käyttäjille hankaluuksia aiheuttanut Java-virtuaalikone poistui käytöstä.