Paikkatiedot

Geometrista paikkatietoa pidetään yllä digitaalisilla kartoilla ja tärkeimpien kohteiden ominaisuustietoa kuntarekisterissä.

  • kuntarekisterin tiedot
  • digitaaliset kartat

Kuntarekisterin tiedot

Kiinteistöjen, rakennusten, henkilöiden ja yritysten tiedot ylläpidetään Vantaalla kuntarekisterin relaatiotietokannassa. Henkilötietojen muutokset kopioidaan säännöllisesti kantaan väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Kuntarekisterissä pidetään lisäksi ajantasalla tiedot rakennushankkeista, asemakaavayksiköistä ja kiinteistöjen kaavatiedoista.

Kiinteistöjen, rakennusten, rakennushankkeiden ja kaavayksiköiden ominaisuustietoihin sisältyy kohteen keskipisteen koordinaatit. Henkilö- ja yritystiedoilla on kiinteistö- ja rakennustunnuksen avulla yhteys näihin referenssikoordinaatteihin, nekin ovat siis tässä mielessä paikkatietoa.


Digitaaliset kartat

Kaikki kaupungin perinteiset "perus"karttatuotteet ylläpidetään digitaalisina ja koko kaupungin alueen kattavina. Em. perustuotteita ovat kiinteistörekisterikartta, asemakaavan pohjakartta, ilmakuvakartta, maanalaisten johtojen sijaintikartta, virastokartta, opaskartta ja yleiskartta. Muita Vantaalla digitalisoituja kartastoja ovat mm. ajantasa-asemakaava, pintamaalajikartta sekä yleiskaava. Kartastoja pidetään jatkuvasti ajantasalla, ajantasaistusviive vaihtelee kohdeluokittain. Ks. digitaalisten karttojen sekä ilmakuvien aineistokuvailut