Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta käsittelee mm. uudisrakentamista, rakenteellisia korjaus- ja muutostöitä sekä rakennusten käyttötarkoituksien muuttamista koskevat rakennusluvat, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät toimenpideluvat ja rakennusten purkuluvat. Aiemmin vastaavista tehtävistä ovat vastanneet rakennustoimisto ja rakennusvalvontavirasto. Rakennustoiminnan, -lautakunnan ja -toimiston historiaa tiedostossa.

Vanhat rakennusluvat kaavoittamattomilta alueilta on luetteloitu liitteessä ja niitä voi tiedustella Rakennusvalvonnan arkistosta p. 09-839 23613.