Etusivu  > Kaavoitus ja maankäyttö  > Kehärata  > Kehäradan kaavoitus

Kehärata -valmis vuonna 2014keharata

Kehärata on pääkaupunkiseudun tärkeä poikittainen raideyhteys. Se on samalla raideyhteys lentoasemalle sekä tärkeä kaupunkirata, joka tuo joukkoliikenteen potentiaalisiksi päivittäisiksi käyttäjiksi 200.000 asukasta ja 200.000 työpaikkaa.

Kehärata on osa koko liikennejärjestelmän kehittämistä. Sen toteutukseen sisältyvät rata ja siihen liittyvät asemat katu-, liityntäpysäköinti- ja tiejärjestelyineen, Tikkurilan matkakeskus sekä Kehäradan edellyttämät tiejärjestelyt, joista suurin on valtatien 3 kehittäminen Marja-Vantaan ydinalueella Kivistössä.

Kehärata lukuina:

  • kustannusarvio on 590 M€
  • kaksiraiteinen henkilöliikenteen rata
  • junien enimmäisnopeus 120 km/h
  • radan pituus 18 km
  • uusia asemia 4 kpl ja asemavarauksia 4 kpl
  • liityntäpysäköintitilat 1000 autolle ja 840 pyörälle, joista 1. vaiheessa toteutetaan 700 autopaikkaa ja 600 pyöräpaikkaa

Toteuttamisen sekä maankäytön toimivan järjestämisen edellyttämä asemakaava laaditaan rata-alueelle, tarvittaessa radan varren lähialueelle sekä radasta aiheutuvien tai siihen olennaisesti liittyvien tie- ja katujärjestelyjen alueelle. Radan osalta asemakaavaan kuuluvat rata-alue, asemat, työtunnelit ja poistumistiet.

Asemanseuduista laaditaan asemakaavat erikseen.

Lisätietoa:

Yleiskaavasuunnittelija Markku Immonen 09 8392 2742
Aluearkkitehti Timo Kallaluoto, 09 8392 2675
Aluearkkitehti Ani Pentinmikko, 09 8392 2677
Marja-Vantaa projektin kaavoituspäällikkö Lea Varpanen, 09 8392 2247

s-posti: etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Vantaan kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätietoja kehäradasta