Keimolanmäen asuntoalue (nro 220200)

Kaupungin valtuusto on hyväksynyt 26.1.2009
Kaava on tullut voimaan 9.2.2011

Keimolanmäki sijaitsee Keimolan kylässä, Hämeenlinnan väylän länsipuolella, noin kolmen kilometrin päässä Kehä III:sta pohjoiseen. Lännessä alue rajautuu Natura-alueeseen kuuluvaan Isosuohon sekä Petikon virkistysalueisiin, idässä valtatie 3:een. Kehäradan Kivistön asema sijaitsee noin 800 metrin päässä alueen etelänurkasta. Entinen Keimolan moottoristadion sijoittuu alueelle.

Kaava-aineiston lisäksi alueelle on laadittu rakentamisohje, lähiympäristösuunnitelma sekä taideohje.

Mitä asemakaava sisältää?

Alueelle voidaan asemakaavan mukaan rakentaa asunnot n. 2500 asukkaalle. Lisäksi alueen eteläosaan sijoittuu työpaikkatoimintojen kortteleita, yht. n. 25 000 krs-m2. Asemakaavan mukaan koulu – päiväkotirakennus voidaan toteuttaa asuinalueen keskivaiheille, yht. n. 6 500 krs-m2 . Sen lisäksi kaavaan sisältyy pienempi palvelurakennus alueen pohjoisosaan.

Alueelle voidaan toteuttaa hyvin erilaisia asuntoja, erilaisiin elämäntilanteisiin. Kerrostalokorttelit sijaitsevat lähinnä valtatietä, lännen suuntaan rakentaminen muuttuu pienimuotoisemmaksi, sisältäen atrium- ja yhtiömuotoisia pientalokortteleita.

Asuinrakennusten julkisivumateriaaleja ei ole tarkasti määrätty, mutta niiden tulee olla kiviaineksisia. Pientalot ja piharakennukset saavat olla puurakenteisia. Tontit pääkadun varressa tulee rajata matalin aidoin, joissa voidaan käyttää esim. graafista betonia, kuva-aiheina Keimolan historialliset kuvat. Rakennusten väreinä käytetään viereisen Isosuon väriskaalaa.

Asemakaavaratkaisu sisältää Marja-Vantaa-projektin vision mukaisia tavoitteita läpäisyperiaatteella. Visio taidekaupungista ilmenee mm. kaavamääräyksinä ”asuinrakennusten sisäänkäyntejä tulee korostaa taiteen keinoin” ja ”Keimolantien puoleinen sivusta tulee ratkaista ympäristörakentamisen ja taiteen keinoin”.

Taustaa

Asemakaava on laadittu huomioiden alueen historiaan sisältyvät suojelutavoitteet: entinen kilparata muuttuu tulevaisuuden kaduksi, entinen valvontatorni valoteokseksi. Uusien katujen linjaukset on suunniteltu tämän kilparadan muotokieltä kunnioittaen. Katujen, aukioiden ja puistojen nimistössä on käytetty paikan historiaan liittyvää nimistöä: Lincolnin aukio, Ajolenkki, Leksankuja, jne.

Kaava-alueen länsipuolella sijaitsevan Natura-alueen, Isosuon kosteustasapaino on pyritty säilyttämään myös tulevaisuudessa, ohjaamalla kerääntyvät hulevedet suohon laskeviin ojiin. Suota käytetään pääkaupunkiseudulla opetuksellisena luontokohteena ja suolle rakennetaan pitkospuut, jotka ovat myös pyörätuolilla kuljettavissa.

Valtatie 3:n maantieliikenteen aiheuttamaa melua estetään sekä rakenteellisella meluesteellä että ns. Käärmetalon rakennuskokonaisuudella: korkeudeltaan vaihteleva, muodoltaan aaltoileva rakennusmassa on paitsi suuri kaupunkiveistos myös melueste. Käärmetalosta tietty osa pitääkin olla rakennettuna ennen kuin sen länsipuolelle voidaan rakentaa asuinrakennuksia.

Valvontatornin kunnostamisesta alueen symbolirakennukseksi järjestettiin maanomistajan ja kaupungin yhteistyönä suunnittelukilpailu arkkitehti – taiteilija –työryhmille, jonka kilpailun voitti WSPGroup Finland ehdotuksellaan Umbra. Ratkaisun ideana on kattaa valvontatorni ”sateenvarjomaisella” katoksella, johon kiinnitetään aurinkopaneelit: niiden keräämällä energialla torni valaistaan öisin.

Toteutus

Syksyllä 2013 on käynnistymässä ensimmäisten asuinkortteleiden rakennuslupavaiheen suunnittelu. Kunnallistekninen rakentaminen voi alkaa vuoden 2013 lopussa tai 2014 alussa. Tavoitteena syksyllä 2013 on, että alueella on ensimmäiset asukkaat, kun Kehäradan liikennöinti alkaa kesällä 2015.

atriumtalot

Lisätietoja:

Lea Varpanen, kaavoituspäällikkö, (09) 8392 2247
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

220200_ilma_sijainti

MRA 27 §:n nojalla nähtävillä 15.10.2008-13.11.2008

Kaupunginvaltuusto 26.1.2009
Kaupunginhallitus 12.1.2009
Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.12.2008
Kaupunginhallitus 22.9.2008 § 29
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.9.2008 § 8

Asioiden selaus

Vantaan kaupungin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen näkyvät KuntaToimisto Webillä. Esityslistojen ja pöytäkirjojen pykälät näkyvät Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmalla.

Toimi esim. näin:
Kirjoita hakutekstiksi kaavan numero.

Webselain antaa listan, josta näet mitkä elimet ovat kaavaa käsitelleet ja milloin.