Etusivu  > Kirjasto  > Lukudiplomit

Lukudiplomit

Vantaan kaupungin lukudiplomit on tarkoitettu eri ikäisille lukijoille lukuinnon lisäämiseen ja kirjallisuusharrastuksen monipuolistamiseen. Diplomin suorittaminen voi tukea myös äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelua ja vaikuttaa oppiaineen arvosanaan korottavasti. Sen suorittamatta jättäminen ei kuitenkaan vaikuta arvosanaan. Suorittajan ei tarvitse olla vantaalainen.

Lukudiplomeista vastaavat Vantaan kirjasto- ja tietopalvelut sekä sivistysvirasto. Kirjaston työntekijät päivittävät lukudiplomien kirjalistat vuosittain, jolloin mukaan saadaan myös uutuuskirjat. Lisäksi valinnoissa huomioidaan kirjojen saatavuus ja soveltuvuus diplomin suorittajalle. Sivistysvirasto toimittaa lukudiplomit kouluille. Lukudiplomin voi suorittaa joko itsenäisesti kirjastoon tai koulun kanssa.

Lukudiplomeja on 9: 4 alakouluun, 1 yläkouluun ja 1 toisen asteen oppilaitoksiin oheiselokuvalistoineen. Lisäksi on 2 diplomia (diplomit A ja B) niitä oppilaita varten, jotka opiskelevat äidinkieltä ja kirjallisuutta S2-oppimäärän mukaan. Diplomi A soveltuu myös esikoululaisille ja ekaluokkalaisille. Lukudiplomit löydät osoitteesta www.lukudiplomit.net.

Lukudiplomin suoritettuaan oppilas tai opiskelija voi halutessaan suorittaa bonusdiplomin lukemalla saman diplomin kirjalistoilta saman määrän eri kirjoja.

Ehdotuksia lukudiplomilistojen kirjoista ja palautetta lukudiplomeista voi lähettää osoitteeseen tiina.vallo(ät)vantaa.fi.

Satudiplomi

Siinä missä lukudiplomit on tarkoitettu itsenäisille suorittajille, Satudiplomi innostaa etenkin perheitä ja lapsiryhmiä yhteisiin lukutuokioihin. Satudiplomi on kaikkien HelMet-kirjastojen yhteinen diplomi. Sen voivat suorittaa sekä eri kokoiset ryhmät että itsenäiset satujen ystävät ikään katsomatta.

Lisää tietoa Satudiplomin suorittamisesta täältä: Satudiplomi perheille ja päiväkotiryhmille

Ohjeita opettajille

Lukudiplomin suorittamista ei ole sidottu aikaan, vaan oppilas voi käyttää yhteen useita vuosia. Kirjalistojen laatimisessa on kuitenkin huomioitu oppilaiden ikä ja lukutaito, joten on suotavaa, että suoritettava diplomi valitaan luokka-astesuositusten mukaan. Jos suositusten noudattaminen ei ole oppilaan kannalta tarkoituksenmukaista, niin opettaja tai kirjaston henkilökunta auttaa valitsemaan sopivan kirjalistan.

Miten

Diplomin suorittaminen edellyttää kussakin diplomilistassa mainitun kirjamäärän lukemista. Ne, joilla diplomin suorittaminen on jäänyt edellisenä lukuvuonna kesken, voivat itse valita, jatkavatko he alkamansa diplomin suorittamista silloisen vai uudistetun kirjalistan mukaan. Edellisvuoden kirjalistoja on saatavana kirjastoista.

Seuranta

Opettaja päättää, miten diplomikirjojen lukemisen seuranta toteutetaan.

Oppilaan/opiskelijan pitämä lukupäiväkirja voi olla helppo tapa. Siitä jää pysyvä muisto, ja opettaja voi sen avulla varmistaa, että vaadittu määrä kirjoja on luettu. Näin tiedot säilyvät myös silloin, kun diplomin suorittaminen jatkuu seuraavana lukuvuonna.

Diplomin haku

Opettajille: nimilistat diplomien suorittajista tulee toimittaa viimeistään huhtikuun loppuun mennessä sivistysvirastoon osoitteeseen ulla.nurmi(at]vantaa.fi. Diplomit lähetetään kouluille ennen kevätjuhlia. Tarvittavat tiedot: koulun nimi, oppilaan nimi, luokkatunnus, suoritetun diplomin tunnus. Opettajan kooontilomakepdf, 45 kb on liitteenä.

Diplomien jako

Diplomit jaetaan kevätjuhlan yhteydessä.

Iloisin lukuterveisin

  • Maija Karhi, Tikkurilan kirjasto, aikuisten osasto, maija.karhi (at) vantaa.fi
  • Tiina Vallo, Tikkurilan kirjasto, lasten ja nuorten osasto, tiina.vallo (at) vantaa.fi
  • Ulla Nurmi, sivistysvirasto, ulla.nurmi (at) vantaa.fi

Muualla verkossa