Yleinen kielitutkinto (Yki)

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissaSuomen kansalaisuutta hakevan on suomen tai ruotsin kielessä suoritettava hyväksytysti vähintään keskitason yleinen kielitutkinto.käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan ja lukemaan jotakin vierasta kieltä – joko Suomessa tai ulkomailla.

Syksyllä 2014 tutkinnon voi suorittaa Vantaan aikuisopistossa seuraavissa kielissä:

Suomi keskitaso ja ylin taso
testipäivä 811.2014
Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti Opistotalolla, Lummetie 5,
1. – 30.9.2014

Englanti keskitaso
testipäivä 25.10.2014
Ilmoittautuminen 1. – 30.9.2014


Kokeiden hinnat:
Keskitaso 100 €
Ylin taso 145 €

Lisätietoja aikuisopistolta tai www.oph.fi (koulutus ja tutkinnot/ kielitutkinnot/yleiset kielitutkinnot)