Yleinen kielitutkinto (Yki)

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissaSuomen kansalaisuutta hakevan on suomen tai ruotsin kielessä suoritettava hyväksytysti vähintään keskitason yleinen kielitutkinto.käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan ja lukemaan jotakin vierasta kieltä – joko Suomessa tai ulkomailla.

Kevätkaudella 2015 tutkinnon voi suorittaa Vantaan aikuisopistossa seuraavissa kielissä:

Suomi keskitaso
testipäivä 24.1.2015
Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti Opistotalolla, Lummetie 5,
1.-12.12.2014

Englanti keskitaso
testipäivä 28.3.2015
Ilmoittautuminen 2.-27.2.2015

Suomi Keskitaso ja ylin taso
testipäivä 11.4.2015
Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti Opistotalolla, Lummetie 5,
2.-27.2.2015

Saame perustaso ja keskitaso
testipäivä18.4.2015
Ilmoittautuminen 2.-27.2.2015

Kokeiden hinnat:
Keskitaso 100 €
Ylin taso 145 €

Lisätietoja aikuisopistolta tai www.oph.fi (koulutus ja tutkinnot/ kielitutkinnot/yleiset kielitutkinnot)