Kytöpuiston koulu (luokat 1.–6.)

" Erilaisuus on meille itsestäänselvyys"

Peltoniemenkuja 1, 01360 Vantaa
Kartta

Rehtori, puh. 8392 4547
Koulusihteeri, puh. 8392 4552
Opettajat, puh. 8392 4546
Faksi 8392 4566

Tästä pääset Kytöpuiston koulun omille sivuille

Meidän koulumme

Kytöpuiston koulu on perustettu elokuussa 2005 Havukallion ja Rautkallion lakkautettujen koulujen perustalle. Syksyllä 2011 Kytöpuiston kouluun yhdistyi vielä Tarhapuiston koulu.

Oppilaita koulussa on 380 ja henkilökuntaa noin kolmekymmentä. Koulu sijaitsee Havukoskella lähellä Koivukylän väylää. Liikenneyhteydet ovat hyvät. Koivukylän asema sijaitsee vajaan kilometrin päässä.

Koulussamme on runsaasti ulkomaalaistaustaisia lapsia. Kotikieliä on yli kaksikymmentä. Yleisopetuksen luokkien lisäksi koulussamme toimii kolme erityisluokkaa ja kaksi valmistavaa ryhmää. Erityisluokkien oppilaat integroituvat yleisopetuksen luokkiin taitojensa mukaan. Integrointia tukevat koulunkäyntiavustajat.

Opetus ja toimintakulttuuri

Opetus pohjautuu Havukallion ja Rautkallion koulujen yhteiseen opetussuunnitelmaan, joka tehtiin alueellisesti neljän koulun kesken. Edellä mainittujen koulujen lisäksi opetussuunnitelman takana ovat Havukosken yläkoulu ja Tarhapuiston koulu. Alueellinen yhteistyö on toiminut Havukosken alueen koulujen kesken jo parikymmentä vuotta.

Toiminta-ajatuksena kouluissa on sosiaaliset taidot ja elinikäinen oppiminen. Toiminnan päämääränä on elämisen taitojen hallinta muuttuvissa oloissa. Monikulttuurisessa koulussa tärkeä tavoite on, että oppilas ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja oppii tuntemaan erilaisia kulttuureja.

Kytöpuiston koulussa käytetään erilaisia työtapoja, jotka opettaja valitsee ottaen huomioon oppilaitten iän ja opiskeltavan oppiaineen. Työtavat vaihtelevat opettajan ohjauksesta oppilaskeskeisiin pari- ja ryhmätöihin sekä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Tavoitteena on oppilaan kasvaminen omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen omassa työssään. Yhteistyö toisten oppilaitten kanssa on keskeistä.

Koulupäivä on rytmitetty ajallisesti niin, että työskennellään kahden tunnin jaksoissa, joiden välissä on puolen tunnin tauko. Työskentely on kiireetöntä. Esimerkiksi projektityölle on hyvät mahdollisuudet. Pitkät välitunnit antavat aikaa leikkimiseen.

Muu toiminta

Luonnonläheinen koulun ympäristö ja välituntilelut rikastuttavat välituntileikkejä. Yhdessä tekeminen on Kytöpuiston koulun toiminnassa keskeistä. Erilaisista kulttuureista tulevien lasten parissa se on ensiarvoisen tärkeää. Yhteiset tilaisuudet, laulajaiset, salipäivänavaukset, kulttuurisäpinät ym. ovat esimerkkejä yhdessä toimimisesta.

Kummiluokkatoiminta, jossa isot ja pienet oppilaat tekevät asioita yhdessä, on vahva tuki koulun kasvatustavoitteissa. Se on myös hyvä keino kiusaamisen torjuntaan. Kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi. Kiusaamisen estosuunnitelma on yhteinen alueen kouluilla. Koulun sääntöjen ja yhteisten sopimusten rikkomisesta seuraa aina keskustelu ja mahdollisesti rangaistus. Koulumme osallistuu valtakunnalliseen KiVa Koulu -hankkeeseen. KiVa Koulu on valtakunnallinen kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma.

Oppilaskuntatoiminta käynnistettiin koulussamme syksyllä 2006. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena niin valtakunnallisesti kuin meidänkin koulussamme on herättää oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan. Oppilaskuntatoiminta mahdollistaa aidosti yhteisöllisesti toimivan koulun, jossa harjoitellaan tapoja, joilla yhteisiin asioihin voi vaikuttaa ja osallistua. Oppilaskunnan myötä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja neuvottelutaitoja pääsee harjoittelemaan todellisten asioiden hoidossa.

Monikulttuurinen koulu tuo opetukseen ilojen lisäksi myös erilaisia haasteita. Opettajakunta ja koulunkäyntiavustajat ovat Kytöpuistossa ammattitaitoisia, motivoituneita ja joustavia. Näillä ominaisuuksilla opetus ja koulunpito sujuvat ja ongelmat saadaan ratkaistuksi.