Rajatorpan koulu (luokat 1. - 6.)

"Turvallinen lapsen hyväksymä ilmapiiri"

www.edu.vantaa.fi/rajatorp

Vapaalanpolku 13, 01650 Vantaa (luokat 1- 6)
Kartta


rajatorpankoulu04rajatorpankoulu03
Koulun yhteystiedot:

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Rehtori 8393 9175
Koulusihteeri 8393 9178
Opettajat 8393 9176 (pääkoulu)
- 8393 9179 (vanha koulu)
- 8393 9180 (paviljonki)

Meidän koulumme

Rajatorpan koulu on vuosiluokkien 1-6 alakoulu. Oppilaamme tulevat pääosin Rajatorpan ja Vapaalan alueilta. Rajatorpan koulun muodostavat kolme erillistä koulurakennusta, jotka kaikki sijaitsevat vehreällä, viihtyisällä ja turvallisella alueella.

Historiaa

Rajatorpan perinteikäs, oman kylän koulu sijaitsee läntisellä Vantaalla, lähellä Helsingin ja Espoon rajaa Vihdintien tuntumassa. Vanhin, perinteinen, viihtyisä ja kaunis koulurakennus, Ilpolan koulu, on rakennettu vuonna 1948. Pääkoulu (uusi koulu), koulun päärakennus, rakennettiin vuonna 1964. Samassa pihapiirissä sijaitsee myös erillinen paviljonki vuodesta 1983, jossa on kaksi luokkahuonetta ja yksi pienryhmätila.

Tänään

Koulussamme on n. 300 oppilasta ja ammattitaitoinen henkilökunta. Koulumme tunnetaan hyvästä ilmapiiristään. Kaikki opetustilat on varustettu nykyaikaisella opetusteknologialla.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada erityisopetusta. Koulussamme annetaan laaja-alaista osa-aikaista erityisopetusta ja koulunkäynnissä tukea tarvitsevat saavat opetusta joko samanaikaisopetuksena tai yksilöllisenä opetuksena. Erityisopetuspäätöksen saaneet oppilaat opiskelevat integroituna yleisopetuksen ryhmissä.

Rajatorpan koulun liikuntamahdollisuudet ovat hyvät. Kaikki piha-alueet on viimeisen kymmenen vuoden aikana uusittu ja koulun viereinen urheilukenttä on käytössä sekä liikuntatunteja että välituntisin pelaamista varten. Talvisin kenttä on jäädytetty luistelukentäksi. Vanhan koulun viereinen metsikkö on pienten oppilaiden välituntikäytössä. Koulumme on mukana Liikkuva Koulu –hankkeessa ja vapaaehtoiset 4-6 luokkien oppilaat liikuttavat ja ohjaavat pienempien oppilaiden välituntitoimintaa. Koulupäivän jälkeen WAU-liikuntakerho tarjoaa ohjattua liikuntaa 2-4 luokkien oppilaille kahtena iltapäivänä sekä koripallokerho kerran viikossa 2-3 luokkien oppilaille.

Rajatorpan koulun viereinen Vapaalan sekä Variston päivähoitoyksikkö käyttävät toiminnoissaan koulumme tiloja. Koulun ja päiväkotien tiivis yhteistyö on jo vuosia taannut oppilaille hyvän siirtymän ja alun esiopetuksesta kouluun.

Toiminta-ajatus

Koulumme on turvallinen, lapsen omat lähtökohdat huomioiva oppimispaikka. Rajatorpan koulussa lapsi oppii perustietoja ja -taitoja selviytyäkseen muuttuvassa yhteiskunnassa. Turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä lapsi kasvaa kunnioittamaan perinteitä ja hyviä tapoja. Koulumme on lasten ja aikuisten yhteinen työpaikka, jossa on myönteinen ilmapiiri ja työrauha.

Opiskelu

Opetussuunnitelma ohjaa koulutyötä. Kasvatuksen ja opetuksen arvojamme ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus ja elämän kunnioittaminen. Oppilaat toimivat yhdessä yli luokkarajojen liikuntatunneilla ja valinnaisaineissa 5. ja 6. luokilla sekä kummeina nuoremmille oppilaille. Toteutamme opetuksessa palkituksia, jolloin koko luokka-asteen oppilaita ryhmitellään joustavasti. Koulussamme toimii myös eri luokkien edustajista koottu oppilaskunta.

Oppimista eheyttävä päivärytmi toteutetaan kaksoistuntijärjestelmällä. Oppimistuokiot ovat kahden oppitunnin pituisia ja taukoja sisältyy työpäivään kaksi.

Opetuksen painotukset

  • Tietotekniikan käyttötaidot
  • Ympäristöasiat ja kestävä kehitys
  • Ilmaisukasvatus
  • Viestintä

Kieliohjelma

A-kielenä koulussa opetetaan 3. luokalta lähtien englantia ja vapaaehtoisia A2-kieliä 4. luokalta lähtien. Viime vuosina vapaaehtoisista kielistä ovat koulussa toteutuneet ruotsi ja saksa, lukuvuotena 2014-2015 perustettava ranskan ryhmä osittain etäopetuksena yhdessä Pähkinärinteen koulun kanssa.

Yhteistyötahot

Yhteistyötä teemme lähialueen ja kaupungin sisäisten toimijoiden kanssa, joista tärkeimmät ovat päiväkodit, alueen muut koulut, Hämeenkylän seurakunta, Hämeenkylän ja Pähkinärinteen Lions Clubit, urheiluseurat ja paikalliset asukasyhdistykset. Rajatorpan koulu hyödyntää runsaasti Kulttuuripalveluiden tuottamaa ja lapsille suunnattua tarjontaa.

rajatorpankoulu01