Simonkallion koulu (luokat 1. - 6.)

Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa
Kartta

Aluerehtori, puh. 8392 2947 (oppilaaksiotto, henkilöstön rekrytointi ja talous)
Apulaisrehtori puh. 8392 2945 (koulun arkipäivän asiat)
Koulusihteeri, puh. 8392 2948
Opettajat, puh. 8392 2946
Faksi 8392 3425

Tästä pääset Simonkallion koulun omille sivuille

Simonkallion koulun opas koteihin 2014-2015pdf, 2639 kb

Suuri kyläkoulu

Simonkallion koulu on vantaalaisista perusopetusta antavista alakouluista suurin. Oppilaita koulussa on hieman yli 600. Suuresta koostaan huolimatta koulussa on kyläkoulun tuntua. Koulu on palkittu kaupungin Hyvä työyhteistö -palkinnolla keväällä 2009.

Koulussa annetaan opetusta vuosiluokilla 1-6 24:ssä yleisopetuksen perusopetusryhmässä ja kolmessa erityisryhmässä.

Kolmannelta vuosiluokalta lähtien yksi rinnakkaisluokista on ns. musiikkiluokka. Musiikkiluokalle oppilaat valitaan musikaalisuustestien perusteella. Testit järjestetään alueen kakkosluokkalaisille joulu- tammikuussa.

Musiikkiluokkien orkesteri- ja kuorotoiminta on avointa kaikille koulun oppilaille. Orkesterit ja kuorot esiintyvät niin koulun tilaisuuksissa kuin koulun ulkopuolellakin. Koulun bändi -kerho on tarjonnut oppilaille mahdollisuuden perustaa omia bändejä, joita kuullaan jo perinteiseksi muodostuneessa Simppari Rockissa huhti-toukokuun vaihteessa.

Toiminta-ajatus ja arvot

Koulun keskeinen tehtävä on yhdessä kotien kanssa tukea oppilaiden kasvua sosiaalisiksi ja vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Koulussa opitaan perustiedot ja -taidot, joiden avulla oppilas harjaantuu omatoimiseksi ja kriittiseksi tiedon käyttäjäksi.

Koulun tavoitteena on antaa oppilaalle välineet tiedon hankintaan ja käsittelyyn ja samalla luoda mahdollisuudet käyttää ja kehittää näitä taitoja omien vahvuuksiensa ja edellytystensä mukaan.

Elämän monimuotoisuuden arvostaminen, lasten ja nuorten kasvun tukeminen yhteistyössä kotien kanssa ja oppimaan oppiminen ovat keskeisillä sijoilla Simonkallion koulun arvoissa.

Turvallinen työskentely-ympäristö ja ilmapiiri ovat oppimisen kannalta erityisen tärkeässä asemassa. Simonkallion koulu on mukana KiVa-kouluhankkeessa ja oppilaita ohjataan käyttäytymään luontevasti eri tilanteissa noudattaen hyviä tapoja sekä koulun ja ympäristön sääntö-jä yhteistyökykyisinä ja suvaitsevaisina yhteiskunnan jäseninä.

Yhteistyötahot

Tärkein yhteistyötaho on alueemme perheet. Koulussa toimii vanhempainyhdistys, Musiikintuki ry ja useassa luokassa luokkatoimikunta. Koulun toiminnasta tiedotetaan koteihin kymmenen kertaa lukuvuodessa ilmestyvässä SiKaKo -sanomissa sekä lukuvuoden toimintaoppaassa. Koulun kotisivut pyritään pitämään ajantasaisina.