Hakumenettely

Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

Hakulomakkeeseen merkitään viisi hakutoivetta. Hakutoiveet ja niiden järjestys kannattaa miettiä tarkkaan, sillä hakutoiveita ei voi muuttaa enää yhteishaun päättymisen jälkeen. Hakutoiveet otetaan huomioon opiskelijavalinnassa hakutoivejärjestyksessä.

Hakuvaiheessa kannattaa huomioida myös terveydentilan mahdolliset vaikutukset opiskelijaksi ottamiseen. Lisätietoa osoitteessa opintopolku.fi.

Hakeminen lukioon

Lukioon haetaan yhteishaun sähköisellä lomakkeella. Sähköisen hakulomakkeen lisäksi ensimmäisenä hakutoiveenaan vantaalaiseen lukioon hakevien tulee täyttää lukion valintakortti. Oppilaanohjaajat toimittavat täytetyt valintakortit lukioihin. Lisäksi lukioiden erityislinjoille on omat hakulomakkeet, jotka voi tulostaa lukioiden omilta kotisivuilta.

Opiskelijat valitaan lukioihin pääsääntöisesti lukuaineiden keskiarvon perusteella. Vantaalla suomenkieliseen lukioon hyväksyttävän opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Keskiarvoraja koskee lukioiden kaikkia linjoja. Keskiarvorajat vaihtelevat oppilaitoksittain ja vuosittain hakijamäärän mukaan.

Yhteishaussa lukioiden yleislinjoille valittujen alimmat lukuaineiden keskiarvot viime vuosina:

2011 2012 2013 2014
Lumon lukio 7,38 7,17 7,38 7,33
Martinlaakson lukio 8,17 8,08 8,17 7,08
Sotungin lukio 8,08 8,08 8,25 8,31
Tikkurilan lukio 7,92 7,54 7,92 7,83
Vaskivuoren lukio 7,67 7,54 7,83 7,75

Hakeminen ammatilliseen koulutukseen

Ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaussa, lisäksi joillekin koulutusaloille järjestetään erikseen pääsy- ja soveltuvuuskokeet.

Opiskelijat valitaan ammatilliseen koulutukseen valintapistemäärän ja hakijan esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella. Tarkemmat tiedot ammattillisen koulutuksen pisteiden muodostumisesta löytyvät sivulta opintopolku.fi > Uudet valintaperusteet ammatillisiin perustutkintoihin.

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi valita opiskelijoita kaikkiin koulutuksiin harkintaan perustuvaa valintaa käyttäen. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. Harkintaan perustuvassa valinnassa esitettävien perusteiden tulee olla merkittäviä. Lisätietoa osoitteessa opintopolku.fi.