Etusivu  > Opetus ja kasvatus  > Päivähoito  > Kunnallisen päivähoidon maksut

Päivähoitomaksut

Kunnan järjestämä päivähoito on maksullista. Siihen vaikuttavat perheen koko, tulot ja lapsen sovittu hoitoaika.

Päivähoitomaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Tuloista vähennetään annetut tulorajat ja ylittävästä tulosta otetaan asiakasmaksulain mukainen prosenttiosuus päivähoitomaksuksi (kts. maksutiedote).

Voit arvioida perheesi yhteenlaskettujen tulojen ja lasten hoitoaikojen perusteella päivähoitomaksujen suuruuden laskurin avulla.

Korkeimmat päivähoitomaksut 1.8.2014 alkaen

Alla on esimerkkejä korkeimmasta maksusta koko- ja osapäivähoidossa. Hoitopäivän pituus vaikuttaa maksun suuruuteen, katso tuntimäärät ja maksun suuruudet oheisesta maksutiedotteestapdf, 24 kb.

korkein maksu kokopäivähoito, yli 7 h/pvä

osapäivähoito, enint 5/pvä

Perheen nuorin lapsi 283 e/kk 170 e/kk
Perheen toinen lapsi 255 e/kk 153 e/kk
Perheen kolmas lapsi 57 e /kk (20 % nuorimman maksusta) 34 e/kk

Päivähoitomaksua ei peritä, jos maksu jää alle 26 euron.

Maksuton kuukausi on heinäkuu, jos lapsi on aloittanut viimeistään edellisen vuoden syyskuun viimeisenä päivänä.

Tulojen vaikutus päivähoitomaksuun

Perheeseen lasketaan avioliitossa tai yhteistaloudessa elävät aikuiset sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alle 18- vuotiaat lapset.

Sivun alareunassa oleva tuloselvityslomake ja siihen liittyvät tulotositteet toimitetaan päivähoitotoimistoon viimeistään silloin, kun päätös päivähoitopaikasta on tullut perheelle. Päivähoitomaksu tarkistetaan vuosittain. Perhekoossa tai tuloissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi. Näin vältytään maksun tarkistuksen yhteydessä tehtäviltä takautuvilta laskutuksilta. Maksua voidaan tarkistaa vuoden ajalta.

Poissaolojen vaikutus päivähoitomaksuun

Säännöllisestä hoitoaikasopimuksella sovitusta poissaolosta hyvitetään
4 - 12 päivää kuukaudessa. Hyvitys poissaolopäivää kohden on 4 % kuukausimaksusta. Muilta poissaolopäiviltä peritään kuukausimaksu. Jos lapsi on päivähoidossa yhdenkin päivän kalenterikuukaudessa, peritään koko kuukauden maksu.

Kuukausimaksun perintään liittyvät seuraavat poikkeukset:

1) jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan,

2) jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä,

3) jos lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa ensimmäisenä sairaspäivänä lapsen hoitopaikkaan. Jos lapsi on pois päivähoidosta ilmoittamatta, poissaolo tulkitaan muuksi poissaoloksi.

Päivähoitomaksujen määräytymisen perusteena oleviin tulorajoihin ja korkeimpaan maksuun tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi.

Päivähoitomaksujen tarkistaminen

Päivähoitomaksujen tarkistaminen

Päivähoitomaksut tarkistetaan vuosittain perheiltä, joiden maksut ovat korkeinta maksua (283 e/kk) alhaisemmat ja joka toinen vuosi indeksitarkistuksen yhteydessä perheiltä, joilla on korkein maksu.

Maksuja tarkistetaan perheen yhteydenoton perusteella silloin, kun perhekoossa tai tuloissa tapahtuu muutos.

Perhe voi myös hakea kirjallisesti alennusta päivähoitomaksuun perustellusta syystä taloudellisen tai kasvatuksellisen syyn perusteella.

Tuloselvityslomake päivähoitomaksujen määräämistä vartenpdf, 697 kb

Tuloselvityslomakkeen täyttöohje keväälle 2014pdf, 8 kb

Tuloselvityslomake - yrittäjät

Maksutiedote 1.8.2014 alkaenpdf, 24 kb