Siimapuiston toimintayksikkö

Päiväkodin johtaja
Leena Lahtinen
p. 8392 9439, 040 762 9235
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Varajohtaja
Anniina Siponen

Päiväkoti

Siimapuiston päiväkoti
Harrikuja 4, 01490 Vantaa Sijaintimme kartalla

Päiväkoti on avoinna klo 6-7 - 17-18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Päiväkodin ryhmät ovat:

Kukkaniitty
Sammalmätäs
Lammenranta
Metsäpolku
Perhospuisto
Kirsikkalaakso
Omenatarha ja
esiopetus.

Siimapuiston arkeen mahtuu monenlaista toimintaa

Olemme avanneet päiväkotimme 3. syyskuuta 2012. Olemme siis varsin uusi päiväkoti, ja olemme innolla kehittämässä uutta tapaa toimia varhaiskasvatuksessa. Painotamme toiminnassamme puutarha- ja luontoliikuntaa ja toimintamme perustuu laajasti kestävänkehityksen periaatteisiin, niin kulttuuriseen, ekologiseen, sosiaaliseen kuin taloudelliseenkin.

Jo kiinteistön suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitu kestävä kehitys kuten myös pedagogiset pienryhmätoiminnan vaatimukset sekä tilojen monikäyttöisyys. Lämmitysmuotona meillä on maalämpö ja olemme saaneet liiketunnistimet lamppuihin ja vesihanoihin, joten pystymme välttämään hukkakulutusta. Arkeemme kuuluu myös laaja-alainen jätteiden lajittelu ja biojätteiden kierrättäminen omissa Biolanin lämpökompostoreissa.

Yhteistyökumppanimme mahdollistavat meille monia ekologisia vaihtoehtoja. Kierrätyskeskuksesta olemme saaneet päiväkotiimme kalusteita, leluja, kirjoja ja askartelumateriaaleja. Yhteistyössä Vantaan luontokoulun ja Nuoren Suomen kanssa opettelemme tuiki tärkeitä luonnossa liikkumisen taitoja sekä perinneleikkejä ja luonnontuntemusta. Positiiviset liikunnalliset kokemukset metsässä, puutarhassa ja lähiympäristössä lisäävät hyvinvointia, luontoympäristön kunnioittamista ja arvostamista. Lapsen kokemukset luonnosta ovat aikuisen varassa ja kasvattajien tehtävänä on herätellä lapsia tutkimaan, leikkimään ja kokeilemaan. Näin rohkaistaan lapsia osallistumaan ja vaikuttamaan.

Kaupungin kulttuuripalvelujen Taikalamppu–verkoston avulla tuemme lasten taidekasvatusta ja kulttuuriperinteen siirtämistä esimerkiksi yhteisillä taideprojekteilla ja perinneleikkejä leikkien.

Päiväkodissamme toimimme kuin pienessä yhteiskunnassa, jonka jokainen jäsen on meille tärkeä. Muodostamme ryhmiä positiivisten ystävyyssuhteiden perusteella ja näin ennaltaehkäisemme kiusaamista ja syrjäytymistä. Meillä ryhmät tekevät yhteistyötä ja lapset tulevat tutuiksi kautta koko talon. Yhteiset lounashetket Mansikkamaalla tutustuttavat lapsia toisiinsa yli ryhmärajojen ja sen huomaakin yhteisissä pihaleikeissä. Myös päiväkodin aikuisten parissa on huomioitu monimuotoisuus.

Varhaiskasvattajien lisäksi päiväkodissamme työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluiden vammaispalvelujen työntekijöitä. Toiminnassamme huomioimme pysyvät ystävyyssuhteet niin lasten kuin aikuistenkin välillä. Pitkät pysyvät ihmissuhteet perheiden ja kasvattajien välillä luovat hyvän pohjan kasvatuskumppanuudelle ja edistävät arjen toimivuutta.

Lasten ja perheiden kanssa rakennamme yhdessä aistipuutarhaa, jonka kestävänkehityksen tukijoina toimivat Fiskars Oy, Biolan Oy, Puutarha Tahvosen Oy ja koulujen ja päiväkotien pihat viihtyisiksi kaupungin hankkeessa mukana oleva Cramo Oy.

Myös oman lähialueen kiintymyssuhteen vahvistamisella tuetaan lapsen pysyvyyden tunnetta. Kuljetusmatkojen vähentämisellä vaikutetaan päästöjen vähenemiseen, kun matkat ovat mahdollisimman lyhyitä ja turhalta autoilulta vältytään.