Yksityinen perhepäivähoito

Yksityinen perhepäivähoito on hoitajan omassa kodissa tapahtuvaa toimintaa. Perhepäivähoidon lapsiryhmässä voi olla neljä alle kouluikäistä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien sekä yksi osapäivähoitoa tarvitseva esiopetusikäinen tai koulunkäynnin aloittanut lapsi.

Yksityisiä perhepäivähoitajia on eri puolilla Vantaata, Heidän yhteystietojaan sekä mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella niiltä päiväkodin johtajilta, joiden alueilla perhepäivähoitajat toimivat. Päiväkodin johtajat myös valvovat yksityisen perhepäivähoidon toimintaa.