Lastensuojelu

Lasten ja nuorten huoltoa koskevia asioita (mm. lapsen turvattomuus ja suojelun tarve), hoitavat sosiaalityöntekijät. He selvittävät avun tarpeen haastattelujen, kotikäyntien ja asiantuntijalausuntojen avulla.

Huoltotoimenpiteitä ovat mm. ongelmatilanteiden selvittely, perheen tukeminen, neuvonta ja ohjaus, tukihenkilö- ja lomatoiminta sekä huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle.

Henkilön, joka epäilee lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, tulee ottaa yhteys sosiaalityöntekijään.

Sosiaalityöntekijän tavoittaa jokaiselta lastensuojelun toimipaikalta arkipäivisin klo 8.15-16.00 välisenä aikana päivystävästä puhelimesta vaihteen 09 83 911 kautta.

Kiireellisissä asioissa yhteyden voi ottaa iltaisin ja viikonloppuisin sosiaali- ja kriisipäivystykseen, p. 09 8392 4005.

Lastensuojelun toimipaikat

Korso-Koivukylä, Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa
Martinlaakso-Myyrmäki, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa
Tikkurila-Hakunila, Talvikkitie 37, 3. krs. 01300 Vantaa

Esitteet

Ks. esite lastensuojeluilmoituksen tekemisestä.pdf, 105 kb
Ks. ammattilaisille suunnattu esite konsultaatiopalveluista pdf, 72 kb.