Koisokodit

Kenelle palvelut on tarkoitettu?

Koisokodit on tarkoitettu asiakkaille jotka päihdekuntoutuksen näkökulmasta tarvitsevat vahvaa tukea asumisensa ja elämänsä hallintaan. Koisokoteja on 8 ja ne sijaitsevat Koisorannan palvelukeskuksessa. Asumisaika on muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen, elämäntilanteesta riippuen. Asiakkailta edellytetään omatoimisuutta päivittäisten toimintojen suhteen kuten syöminen, peseytymisen sekä liikkuminen.

Mitä palveluja tarjotaan?

Koisokodeissa asuminen on päihteetöntä. Asukkaan käytettävissä on Starttipalveluiden moniammatilllinen työtiimi. Tiimissä työskentelevät johtava sosiaaliohjaaja, vastaava sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, yhteisöohjaaja ja sosiaaliohjaaja. Lisäksi käytettävissä on sosiaalityöntekijämme palvelut.
Koisokotien asukas maksaa asumisesta vuokraa ja asumispalvelumaksun. Asumispalvelumaksu on 0-11,30 €/ vrk ( v. 2012) , asiakkaan tulojen mukaan. Ruokailustaan asiakas vastaa itse tai hän voi käyttää palvelukeskuksen ateriapalveluja korvausta vastaan.

Kuinka Koisokoteihin hakeudutaan?

Koisokoteihin voi hakeutua täyttämällä kuntouttavien asumispalvelujen hakemuksenpdf, 1120 kb ja varaamalla aikaa tutustumiseen ja haastatteluun Starttipalveluiden johtavalta sosiaaliohjaajalta arkisin numerosta: 040 896 9849

Yhteystiedot:
Koisorannan palvelukeskus/ Starttipalvelut
Koisotie 5, 01300 VANTAA
Johtava sosiaaliohjaaja: 09 8392 4038, 040 869 9848