Toimeentulotuki

Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka ei omalla työllään, muiden huolenpidolla tai muulla tavoin saa tarpeenmukaista toimeentuloa.

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimeiseksi turvaksi, kun muita tuloja tai varoja ei ole tai ne ovat vähäiset. Toimeentulotukea määriteltäessä otetaan huomioon asumismenot ja ravinto- ja käyttömenot sekä perheen erityisistä olosuhteista johtuvat muut välttämättömät menot. Ravinto- ja käyttömenojen tuen suuruus riippuu mm. perheen koosta ja lasten iästä.

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät, erityissosiaaliohjaajat ja sosiaaliohjaajat tavoittaa keskuksen
*09 83 911 kautta ma klo 12 - 13 sekä ti, to, pe klo 9 - 10. Keskiviikkoisin ei ole puhelinikaa.

Katso myös sosiaaliasemien yhteystiedot.

UUTTA! Toimeentulotukea voi hakea sähköisesti.

Vantaalaiset voivat hakea toimeentulotukea myös Kelan toimistoista

Toimeentulotukeen liittyviä lomakkeita ja muuta aineistoa

Toimeentulotukiesitepdf, 645 kb (Länsimäen sosiaaliasemaa ei enää ole)
Social Assistance pdf, 17 kb

Hakemuksen täyttöohje

pdf, 911 kb

Toimeentulotukihakemus

pdf, 998 kb

Toimeentulotuen jatkohakemus pdf, 718 kb

Tilinumeron muutosilmoituspdf, 976 kb

Yrittäjän tulonselvityslomake pdf, 1123 kb
Inkomstutredning för företagare pdf, 1068 kb
Entrepreneur's income statement form pdf, 1128 kb

Opiskelijan olosuhdeselvitys pdf, 1081 kb

Student's situation report (english)
docx, 42 kb