SOSIAALINEN LUOTOTUS

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Asiakasneuvonta ja ajanvaraus

Puhelinnumerossa 09 839 20173 maanantaisin klo 9.00 - 10.30, tiistaisin klo 14.00 - 15.30 ja
keskiviikkoisin klo 9.00 - 10.30

Ajanvaraus on pakollinen. Hakemuslomake täyttöohjeineen lähetetään asiakkaalle ajanvarauksen jälkeen tai asiakas voi halutessaan hakea sen sosiaalisen luototuksen yksiköstä ajanvarauksen jälkeen.

Soitettaessa tulee olla käsillä tiedot tuloista, menoista ja mahdollisesta varallisuudesta ja veloista.

Yksikön sijainti: Tikkurila, Asematie 10 A , 2. krs, 01300 Vantaa.

Kenelle luotto on tarkoitettu

Pienituloisille ja vähävaraisille vantaalaisille, joilla ei ole

1) mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa esim. puuttuvien vakuuksien ja luottohäiriömerkinnän vuoksi
2) riittävästi tuloja ja varallisuutta menojen kattamiseen käteisellä tai säästämällä kohtuuajassa
3) perusteita saada avustusta tai muuta rahoitusta
4) mahdollisuutta selviytyä nykyisten lainojen hoitomenoista ilman syvempää velkaantumista
5) yrittäjille ja opiskelijoille sosiaalista luottoa myönnetään vain poikkeustapauksissa

Mihin tarkoituksiin luottoa voi saada

1) kotiin liittyviin hankintoihin
2) pieniin asunnon muutostöihin
3) takuuvuokriin ja vuokrarästien hoitamiseen
4) työllistymiseen liittyvänä työvälineisiin
5) muiden lainojen takaisinmaksuun
6) muihin hakijan itsenäisen selviytymisen kannalta perusteltuihin menoihin

Sosiaalinen luotto on aina käytettävä käyttökohteeksi hyväksyttyihin, luottosopimuksessa mainittuihin menoihin. Jos luotto myönnetään velkojen maksamiseen, maksetaan ne suoraan velkojien ilmoittamille tileille.

Luoton määrä ja laina-aika

Sosiaalisen luoton määrä on 200,00 - 10.000,00 euroa. Laina-aika on korkeintaan viisi vuotta.

Millä edellytyksillä luottoa voi saada

Hakijan taloudellisen tilanteen kokonaiskartoituksen mukaan hakijalla tulee olla riittävä maksuvara
(nettotulojen ja menojen erotus), jolla hän voi hoitaa tarvittavan suuruisen luoton kuukausilyhennykset ja korot.

Luoton käyttötarkoitus ja hakijan perustelut luoton vaikutuksesta hakijan itsenäiseen selviytymiseen ja elämänlaadun kohentumiseen tukevat luoton myöntämistä ja hakijan taloudenhallintaa.

Hakijalta voidaan edellyttää etukäteissäästämistä tai näyttöä kyvystä hoitaa luotto.

Hakijalta edellytetään vapaaehtoista luottohäiriömerkintää luottorekistereihin.

Sosiaalisen luoton hylkäämisperusteita

1) hakijan maksuvara ei riitä tarvittavan suuruisen luoton hoitamiseen
2) hakijalla on liikaa velkaa, 10.000,00 euroa ei riitä velkojen järjestelemiseen
3) hakijalla ei ole näyttöä kyvystä hoitaa haetun suuruinen luotto
4) hakija on muuttamassa pois vantaalta
5) hakija voi saada kohtuuhintaista luottoa normaaleilta luottomarkkinoilta

Takaisinmaksuehdot

Maksuohjelma sovitaan hakijan luotonmaksukyvyn mukaiseksi.
Kuukausierä on vähintään 20,00 euroa kuukaudessa.
Luotonsaaja voi saada kaksi lyhennysvapaata kuukautta vuodessa muiden välttämättömien menojen rahoittamiseen

Hakija saa taloudellista ohjausta ja neuvontaa luottoa hakiessaan ja tarvittaessa luoton maksuohjelman aikana.

Muita taloudenhallintaa ja velkojen järjestelyä tukevia tahoja

www.stm.fi - toimeentulotuki ja etuudet
www.kela.fi - etuudet
www.vantaa.fi/velkaneuvonta - talous- ja velkaneuvonta
www.takuu-saatio.fi - taloudenhallinta

Talousneuvonnan linkkejä

www.kuluttajavirasto.fi - kuluttajalle
www.martat.fi - neuvot arkeen
www.evl.fi - apua, tukea ja neuvoja talouteen (Suomen evankelisluterilainen kirkko)


Sosiaalinen luototus on lakiin perustuvaa toimintaa
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021133