Hammaslääkärit

Mahtavat puitteet uuden oppimiselle
Mikko Immonen, Länsi-Vantaa

Hammaslääkäri Mikko Immonen

"Olen aina ollut kiinnostunut lääketieteestä. Ollessani vuoden armeijassa lääkintäaliupseerina tutustuin lääkärien ja hammaslääkärien työnkuvaan. Santahaminassa työskennellyt vastavalmistunut hammaslääkäri sai mielenkiintoni heräämään hammaslääketieteeseen. Huomasin, että hammaslääkärin työ on päivätyötä ja siinä näkee heti oman kätensä jäljen. Potilas tulee usein jonkun vaivan kanssa ja tässä ammatissa pääsee konkreettisesti heti ratkaisemaan vaivaa ja viemään hoidon loppuun asti.

Nyt urani alkuvaiheessa pyrin harjoittamaan hammaslääketiedettä mahdollisimman monipuolisesti. Kliiniset taidot ja kliininen silmä kehittyvät koko ajan työtä tehdessä. Tässä ammatissa oppii paljon työtä tekemällä ja kokeneempia kollegoita seuraamalla ja konsultoimalla. Nyt olen kiinnostunut laajentamaan osaamistani protetiikassa. Tähän Vantaan kaupunki työnantajana antaa mahtavat puitteet. Terveyskeskus työnantajana tarjoaa mahdollisuuden tehdä monipuolista hoitotyötä nykyaikaisilla välineillä. Hoidettavana on kaikki ikäluokat vauvasta vaariin ja työnkuva monipuolinen.

Suun terveydenhuollon arvoista minulle tärkeimmät ovat asiakaslähtöisyys ja vastuullisuus. Työssä potilaan luottamuksen saaminen on tärkeää. Potilaan tulee saada tietää mahdolliset hoitovaihtoehdot ja tietää mitä toimenpiteitä hänelle on tehty. Kun laittaa hieman aikaa toimenpiteiden selvittämiseen ja perustelee miksi toimenpiteet tehdään on helppoa saavuttaa potilaan luottamus. Potilaat ovat antaneet positiivista palautetta ja ovat lähes aina erittäin tyytyväisiä, kun ovat saaneet pienen selvityksen hoidosta. Pyrin aina selvittämään potilaalle toimenpiteen ja informoimaan potilasta mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Olen työskennellyt Vantaan kaupungilla kohta lähes kolme vuotta ja olen ollut erittäin tyytyväinen Länsi-Vantaan esimiehiin. Esimiehet kuuntelevat työntekijöiden toivomuksia kiitet-tävästi ja ovat mahdollistaneet minun osaltani esimerkiksi proteettiseen hammashoitoon perehtymisen. Tähän hyvänä esimerkkinä Myyrmäen terveysasemalle hankittu Cerec-laite ja terveysaseman kokeneet kollegat. Palkitsevinta työssäni on ollut potilaan antama palaute työstä ja kollegoiden antama palaute oman työn laadusta.

Vantaan kaupunki antaa mahdollisuuden tehdä monipuolista suun terveydenhuollon työtä. Terveyskeskuksen henkilökunta koostuu kokeneemmista kollegoista sekä vasta aloittelevista nuorista hammaslääkäreistä ja hammashoitajista. Länsi-Vantaan terveysasemalla on upea ilmapiiri, jossa apua voi kysyä keneltä tahansa. Työaikojen ja tarvittavien vapaiden sopiminen on aina onnistunut ongelmitta. Käytössä on ajanmukaiset hoitolat ja hoitoyksiköt ja monipuolinen välineistö. Lisäksi Vantaan kaupungin sisäinen koulutus pitää huolen, että henkilökunta pysyy ajan tasalla koko ajan kehittyvässä suun terveydenhuollon toiminnassa."

Esimiehet tukevat uusia ideoita
Terja Koivumäki, Pohjois-Vantaa

Hammaslääkäri Terja Koivumäki

"Pyrin lukemaan hammaslääketiedettä oikeastaan aika sattumalta enkä kovinkaan pitkän harkinnan ja tutkiskelun kautta. Mietimme läheisimpien lukiokaverusten kesken opiskeluvaihtoehtoja, ja kun yksi päätti pyrkiä lääketieteelliseen ja toinen eläinlääketieteelliseen, niin minä sitten valitsin hammaslääketieteen. Sitten olinkin jo opiskeluputkessa, joka vei mennessään. Vielä opiskeluaikana kuvittelin perustavani yksityisvastaanoton, sillä terveyskeskuspuolesta en tiennyt juuri mitään. Tämä oli aika luonnollista, sillä elettiin 1970-lukua, jolloin terveyskeskusten suun terveydenhuolto oli vasta muotoutumassa.

Tulin Vantaan kaupungin palvelukseen vappuaattona 1979 Koivukylän neuvolan hammashoitolaan. Samalla alueella olen tehnyt töitä siitä lähtien - Havukallion hammashoitolassa vuodesta 1981. Pidän siitä, että minulla on lyhyt työmatka, tutut työkaverit ja ennen kaikkea erinomaiset työskentelyolosuhteet: viihtyisä työhuone ja ajanmukaiset työvälineet ja materiaalit, joiden valitsemiseen minulla on aina ollut mahdollisuus vaikuttaa. Teen aivan perushammaslääkärin työtä: paikkaan, juurihoidan ja poistan, koska olen kokenut, että sille työlle on edelleen eniten tarvetta. Vaihtelua työhöni saan osallistumalla erilaisten työryhmien toimintaan sekä sijaistamalla alueemme ylihammaslääkäriä. Erityisen mielenkiintoista on työ suun terveydenhuollon hankintaryhmässä, jonka kautta olen päässyt tutustumaan myös pääkaupunkiseudun yhteistyökuvioihin.

Suun terveydenhuollon arvoista tärkein minulle on vastuullisuus. Kannan huolta niin potilaistani kuin yhteisistäkin asioista.

Pystyn hyödyntämään kaiken ammatillisen osaamiseni tässä työssä. Joskus tuntuu, että enemmänkin pitäisi osata. Esimiehet ovat aina tukeneet niin opiskelua kuin uusia ideoitanikin. Palkitsevinta työssäni on onnistunut kädenjälki ja positiivinen potilas- ja työkaveripalaute. Viihdyn myös erinomaisesti kaikenlaisissa palavereissa.

Parasta Vantaalla ovat erinomaiset työtilat sekä mahdollisuus tehdä erittäin monipuolista työtä. Lisäksi vaikeat tapaukset voi sujuvasti lähettää erikoishoitoa antavaan yksikköön. Lomia, yksittäisiä vapaapäiviä tai omaan elämäntilanteeseen räätälöityä työaikaa on aina ollut helppo neuvotella esimiesten kanssa. Myös ulkoista ja sisäistä koulutusta on hyvin tarjolla. Ja potilaita riittää!"