Etusivu  > Ympäristö ja luonto

Ympäristö ja luonto

Luonto lähellä

Vantaa on - huolimatta keskeisestä sijainnistaan pääkaupunkiseudulla - luonnonläheinen kaupunki, jossa luonto on hyvin monimuotoinen ja jossa on runsaasti viheralueita. Luonnon monimuotoisuus vaikuttaa asuin- ja työpaikka-alueiden viihtyisyyteen, asukkaiden harrastusmahdollisuuksiin sekä elinkeinotoimintaan. Luonnolla on myös tärkeä merkitys lasten kasvuympäristönä.

Vantaan maiseman tyypillisiä elementtejä ovat metsät ja viljelyalueet, joita halkoo Vantaanjoki sivuhaaroineen. Kaupunki omistaa ja hoitaa yhteensä yli 6800 hehtaaria viheralueita, joista puisto- ja virkistysmetsiä on valtaosa eli 5300 hehtaaria, loput on rakennettuja viheralueita, niittyjä ja avoimia aloja sekä maatalousalueita. Luonnonsuojeluun varattuja alueita Vantaalla on yhteensä noin 1440 hehtaaria, mikä on lähes kuusi prosenttia kaupungin pinta-alasta.

Ympäristöön ja luontoon liittyvät oleellisesti myös muun muassa jätehuolto, ilmansuojelu, meluntorjunta ja vesiensuojelu. Kestävän kehityksen tavoitteena on, että yhteiskuntien taloudellinen kehitys sovitetaan luonnonvarojen asettamiin puitteisiin siten, että luonto ja inhimillisen kehityksen edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville. Kunnat ovat tärkeässä asemassa kestävän kehityksen edistämisessä, sillä monet kestävän kehityksen tavoitteet toteutetaan paikallisin ratkaisuin.

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille. Yhteistyö sekä eri maiden välillä että paikallisella tasolla on tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Pelkkä ilmoitus
la 12.9.2015 klo 09.30 - 12.30
Paikka: Lähtöpaikka: Pysäköintialue Tasakalliontien alussa
Pelkkä ilmoitus
la 24.10.2015 klo 15.00 - 17.00
Paikka: Lähtöpaikka: Riihipellon päiväkodin pysäköintialue
Pelkkä ilmoitus
su 25.10.2015 klo 15.00 - 17.00
Paikka: Lähtöpaikka: Varia ammattioppilaitoksen pysäköintialue