Kasvit

Vantaan kasvillisuus tunnetaan melko hyvin, sillä kasvillisuudesta on valmistunut koko kaupungin kattava selvitys vuonna 1996. Kasvillisuusselvityksen tietoja on täydennetty vuoteen 2004 saakka. Vantaalla on tavattu yli 780 eri kasvilajia. Yleisimpiä putkilokasveja Vantaalla ovat esimerkiksi harakankello, hieskoivu, hiirenvirna, nurmilauha, karhunputki, vadelma, haapa, rönsyleinikki, niittynätkelmä ja maitohorsma. Vantaan kasveista sammalet ja jäkälät ovat puutteellisimmin tunnettuja.

Vantaalla tehtyjen kasvillisuusselvitysten pohjalta Vantaa julkaisi vuonna 1996 Vantaan luonto, kasvit -kirjan. Kirjassa esitellään Vantaalla tavatut kasvilajit perustietoineen ja levinneisyyskarttoineen, lisäksi osasta kasveista esitellään tarkemmat lajikuvaukset. Myöhemmin kirjan tietoja on täydennetty ja vuonna 2004 julkaistiin Vantaan kasvit -CD.