Håkansbölen kartanon kunnostus ja restaurointi

Håkansbölen jugend- tyylinen päärakennus. Kuvalähde: Vantaan kaupunki.

Håkansbölen kartanon päärakennus, kuvattu vuonna 1955. Kuvalähde: C. Grùnberg/ Vantaan kaupunginmuseo.

Kartano tuli Vantaan kaupungin omistukseen vuonna 2005, minkä jälkeen alkoi kohteen inventointi, historiallinen selvitystyö ja kunnostussuunnittelu. Työt alkoivat 2008 pitäen sisällään kartanopuiston kunnostuksen sekä päärakennuksen rungon ja julkisivujen kunnostuksen. Päärakennuksen sisätilojen kunnostusta ei ole vielä aloitettu. Kartanon sisätilojen sekä sivu- ja talousrakennusten kunnostamista pyritään jatkamaan myöhemmin käytettävissä olevien resurssien mukaan. Niiden sisällöstä ei ole vielä tehty virallisia päätöksiä.

Kartanoalueen ja sen lähiympäristön kaavamuutos on valmisteilla Vantaan kaupunkisuunnitteluosastolla.

Tavoitteena on kartanopuiston kunnostamisen 1900-luvun alun asuun, jolloin se oli komeimmillaan. Keskeisimmät toimenpiteet on kartanopuiston polkuverkoston rekonstruointi, vanhojen puiden hoito ja uusien istutuksien tekeminen.Samalla puistoon rakennetaan tai asennetaan nykyisen käytön ja kunnossapidon edellyttämät rakenteet, kalusteet ja varusteet, kuten valaisimet, istuimet ja roska-astiat siten, että ne sopeutuvat hyvin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Kartanopuisto muodostaa hakunilalaisilla erittäin korkeatasoisen ja hyvin hoidetun viheralueen, mitä asukkaat ovat jo pitkään kaivanneet. Lisäksi siitä on tarkoitus kehittää merkittävä puutarhataiteellinen matkailukohde, jonne odotetaan kansainvälisiäkin vieraita. Kunnostuksen ja restaurointityön päätyttyä puistossa järjestetään näyttävät, 1700-luvun henkiset avajaiset. Puistoa on muutenkin tarkoitus hyödyntää jatkossa kaupunkilaisten tapahtumien ja pienimuotoisten juhlien tantereena. Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt kartanopuiston kunnostukseen Euroopan Aluekehitysrahaston sekä ympäristöministeriön kansallista rahoitusavustusta.

Kartanon päärakennuksen lopullisesta käytöstä ei ole tehty virallisia päätöksiä. Johtavana ajatuksena on kuitenkin kunnostaa päärakennus sellaiseksi, että satunainen kävijä kokee tulevansa ikään kuin Sanmarkien, kartanon viimeisen omistajasuvun vieraaksi.


Lisätietoja kartanopuistosta:
Vantaan kaupunki
Maisema-arkkitehti Ismo Häkkinen, Sito Oy
puh. 020-7476118

Lisätietoja rakennuksista:
Vantaan kaupunki
Arkkitehti Kaisu Iivonen
puh. 83922313

Pehtoorin rakennus. Kuvalähde: Vantaan kaupunki.

Håkansbölen talousrakennuksia. Kuvalähde: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

Håkansbölen kartano sijaitsee Hakunilan ja Ojangon kaupunginosien rajalla. Kormuniitynoja virtaa kartanaopuiston poikki. Kuvalähde: Vantaan kaupunki.