Etusivu  > Ympäristö ja luonto

Ympäristö ja luonto

Luonto lähellä

Vantaa on - huolimatta keskeisestä sijainnistaan pääkaupunkiseudulla - luonnonläheinen kaupunki, jossa luonto on hyvin monimuotoinen ja jossa on runsaasti viheralueita. Luonnon monimuotoisuus vaikuttaa asuin- ja työpaikka-alueiden viihtyisyyteen, asukkaiden harrastusmahdollisuuksiin sekä elinkeinotoimintaan. Luonnolla on myös tärkeä merkitys lasten kasvuympäristönä.

Vantaan maiseman tyypillisiä elementtejä ovat metsät ja viljelyalueet, joita halkoo Vantaanjoki sivuhaaroineen. Kaupunki omistaa ja hoitaa yhteensä yli 6800 hehtaaria viheralueita, joista puisto- ja virkistysmetsiä on valtaosa eli 5300 hehtaaria, loput on rakennettuja viheralueita, niittyjä ja avoimia aloja sekä maatalousalueita. Luonnonsuojeluun varattuja alueita Vantaalla on yhteensä noin 1440 hehtaaria, mikä on lähes kuusi prosenttia kaupungin pinta-alasta.

Ympäristöön ja luontoon liittyvät oleellisesti myös muun muassa jätehuolto, ilmansuojelu, meluntorjunta ja vesiensuojelu. Kestävän kehityksen tavoitteena on, että yhteiskuntien taloudellinen kehitys sovitetaan luonnonvarojen asettamiin puitteisiin siten, että luonto ja inhimillisen kehityksen edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville. Kunnat ovat tärkeässä asemassa kestävän kehityksen edistämisessä, sillä monet kestävän kehityksen tavoitteet toteutetaan paikallisin ratkaisuin.

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille. Yhteistyö sekä eri maiden välillä että paikallisella tasolla on tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Pelkkä ilmoitus
su 3.8.2014 klo 12.00 - 14.00
Paikka: LÄHTÖPAIKKA: Päiväkodin piha, Kimaratie 12
Pelkkä ilmoitus
ti 5.8.2014 klo 18.30 - 20.00
Paikka: Kotiseututalo Övre Nybacka
Opastetulla kävelyllä nähdään mm. keskiaikainen Lillaksen tontti, vanha viilatehdas, Kuninkaantie ja tutustutaan galleriaksi muuttuneeseen vanhaan kouluun. Lähtö Övre Nybackasta, osoite Nybackankuja 4, Vantaa. Vapaa pääsy.
Pelkkä ilmoitus
ke 6.8.2014 klo 18.30 - 20.00
Paikka: Helsingin pitäjän kirkonkylän mylly
Yhteislauluillassa esiintyy Tikkurilan Työväenyhdistyksen kisällit työväen- ja merimiesaiheisilla lauluillaan. Vapaa pääsy.
Pelkkä ilmoitus
su 10.8.2014 klo 18.00 - 20.00
Paikka: LÄHTÖPAIKKA: Vantaan ammattioppilaitos Varian pysäköintialue Louhelantien varressa
Pelkkä ilmoitus
ke 13.8.2014 klo 17.15 - 18.30
Paikka: Helsingin pitäjän kirkonkylä
Opastettu kävelykierros Helsingin seudun vanhaan keskukseen eli Kirkonkylään. Kierroksella tutustutaan keskiaikaiseen kirkkoon, hautausmaahan ja valtakunnallisesti arvokkaaseen asuttuun kylään. Kuulet kylän uusimmat tutkimustulokset! Lippu kierrokselle 5
Pelkkä ilmoitus
la 16.8.2014 klo 10.00 - 12.00
Paikka: LÄHTÖPAIKKA: Vantaan luontokoulun piha
Pelkkä ilmoitus
ke 20.8.2014 klo 17.15 - 18.30
Paikka: Helsingin pitäjän kirkonkylä
Opastettu kävelykierros Helsingin seudun vanhaan keskukseen eli Kirkonkylään. Kierroksella tutustutaan keskiaikaiseen kirkkoon, hautausmaahan ja valtakunnallisesti arvokkaaseen asuttuun kylään. Kuulet kylän uusimmat tutkimustulokset! Lippu kierrokselle 5
Pelkkä ilmoitus
la 23.8.2014 klo 12.00 - 14.00
Paikka: LÄHTÖPAIKKA: Petikon ulkoilualueen pysäköintialue