Etusivu  > Ympäristö ja luonto  > Vesi  > Talous- ja jätevedet  > Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutuksen jätevedet

Vaikka vantaalaisista noin 97 % on liittynyt yleiseen viemäriverkostoon, haja-asutusalueen viemäröimättömällä alueella asuu noin 4000 asukasta. Vantaan haja-asutusalueella on siis yhä noin 1500 kiinteistöä, joissa jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Lisäksi haja-asutusalueelle rakennetaan vuosittain noin 40 uutta omakotitaloa. Sen lisäksi viemäröidyllä alueella on noin 500 kiinteistöä, jotka eivät ole vielä liittyneet viemäriverkostoon.

Huonosti käsitelty tai väärään paikkaan johdettu jätevesi pilaa kaivovesiä ja uimarantoja sekä kasveja. Jätevedestä aiheutuu hajuhaittoja. Jäteveden sisältämä eloperäinen aine kuluttaa vesistöjen happivaroja. Vesistöt rehevöityvät eli niissä esiintyy leväongelmia, rannat kaisloittuvat, ojat kasvavat umpeen ja kalakannat muuttuvat.

Vuoden 2011 maaliskuussa tuli voimaan ympäristönsuojelulain nojalla annettu uusi Valtioneuvoston asetus, joka koskee haja-asutusalueiden talousjätevesiä. Siinä asetetaan kiinteistökohtaiselle jätevedenkäsittelylle puhdistusvaatimukset, jotka uudisrakennusten on täytettävä heti, ja olemassa olevien kiinteistöjen pääsääntöisesti 5 vuoden kuluessa eli 15.3.2016 mennessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uudisrakentamisen kohdalla asetuksen vaatimuksien täyttyminen varmistetaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii rakennusvalvonnan toimenpideluvan. Rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa lausunnon ympäristökeskukselta rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen liitteenä esitetystä jätevesisuunnitelmasta. Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomainen yhdessä opastavat rakentajia kääntymään pätevän suunnittelijan puoleen, että rakentaja valitsisi mahdollisimman hyvin juuri hänen kiinteistölleen sopivan jätevesijärjestelmän. Tärkeää on sekä suunnitella että rakentaa jätevesijärjestelmä huolellisesti. Rakennusta käyttöönotettaessa on siellä oltava myös jätevesijärjestelmää koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet, joita on noudatettava.

Olemassa olevien kiinteistöjen haltijoiden on tehtävä jätevesien käsittelyjärjestelmästään selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä, ja järjestelmää on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomainen pyytää selvityksiä alueittain ja arvioi, miten olemassa olevaa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää on parannettava, että se täyttää uuden asetuksen vaatimukset. Järjestelmän uudistaminen vaatii rakennusvalvontaviranomaisen toimenpideluvan.

Rakennus-tai toimenpidelupalupahakemukseen on liitettävä jätevesiselvityslomake (linkki). Vastaava työnjohtaja täyttää asennuksen yhteydessä jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirjan (linkki).

Lisätietoa erilaisista kiinteistökohtaisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä ja niistä tehdyistä tutkimuksista sekä kompostikäymälöistä saa ympäristöhallinnon kotisivuilta www.ymparisto.fi/hajajatevedet sekä Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry:n haja-asutusalueen jätevesioppaasta www.vesiensuojelu.fi/jatevesi.

Haja-asutusalueella olevien asuinkiinteistöjen ja teollisuuden jätevesien käsittelyä valvotaan ympäristönsuojelulain nojalla.

Avustuksia jätevesijärjestelmän uudistamiseen

Jätevesijärjestelmän uudistamiseen voi hakea avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Lisätietoa talousjätevesiavustuksesta ARA:n internet-sivuilta .

Kodissa ja vapaa-ajanasunnossa teetettävän jätevesijärjestelmän uudistamisen työkustannukset voi vähentää osittain verotuksessa. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä Veronmaksajain Keskusliitto ry:n internetsivuilta.

Rakennetun kiinteistön omistaja tai haltija voi hakea Uudenmaan ELY-keskukselta jätevesijärjestelmän uudistamiseen harkinnanvaraista vesihuoltoavustusta, kun kiinteistöä käytetään pysyvään asumiseen tai siihen vesihuolloltaan rinnastuvaan elinkeinotoimintaan.

Ota yhteyttä

Rakennusvalvonta:

Asiakaspalvelu
p. 09 8392 2456 tai 09 8392 2321.

Ympäristökeskus:

Kivistön ja Myyrmäen -suuralueet:
ympäristötarkastaja Päivi Jäntti-Hasa
puh. 09 8392 8025

Aviapoliksen, Hakunilan, Tikkurilan ja Koivukylän sekä Korson -suuralueet:
ympäristötarkastaja Marja-Liisa Liedes-Wilenius
puh. 09 8932 2333

Ympäristö- ja terveystarkastajien päivystys:

Puh. 09 8392 3110
arkisin klo 8.30-11.30

Ympäristökeskuksen toimisto

Puh: 09 8392 3126
tai 09 8392 4275

Sähköpostit:

Ympäristötarkastajat:
ymparistotarkastajat (at) vantaa.fi

Henkilökunta:
etunimi.sukunimi@vantaa.fi