Kuulutukset

Kaupungin viralliset kuulutukset julkaistaan tällä sivulla. Nähtävillä olevat kaavat julkaistaan Ajankohtaiset kaavat -sivulla. Kaupungin viralliset kuulutukset ovat nähtävillä myös kirjaamossa, Vantaan kaupungintalolla, osoitteessa Asematie 7, 01300 Vantaa.


Uusin ensin Aakkosten mukaan

19.04.2018

Vantaanjoen kalastusalueen vuosikokouspöytäkirja

18.04.2018

Siirretyt ajoneuvot 9.4.-15.4.2018 (säilytys 2 kk)

18.04.2018

Ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä/Louhintahiekka Oy

18.04.2018

Leppäkorventien maantien 11583 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä, tiesuunnitelma, Vantaa, Kerava

18.04.2018

Asemakaava-alueen osittainen voimaantulo, asemakaavamuutosehdotukset sekä tonttijakoehdotukset

13.04.2018

Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 22.5.-29.5.2018/Kaartin jääkärirykmentti

12.04.2018

Vantaan kaupunki hakee iltapäivätoiminnan palveluntuottajaa Mikkolan koulussa järjestettävään toimintaan

12.04.2018

Liikunta-alue -ja katusuunnitelmaehdotuksia

11.04.2018

Siirretyt ajoneuvot 2.4.2018-8.4.2018 (säilytys 2 kk)

11.04.2018

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttamasta tilapäisestä toiminnasta/ Terrawise Oy

09.04.2018

Helsingin hallinto-oikeuden päätös/Ryhmäperhepäiväkoti Vellamon lakkauttaminen

09.04.2018

Ehdotus Uudenmaan merkittäväksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

04.04.2018

Siirretyt ajoneuvot ajalla 26.3.2018-1.4.2018 (säilytys 2 kk)

04.04.2018

Uudenmaan ELY-keskus/Helen Oy Tattarisuon lämpökeskus (YVA-ohjelma)

29.03.2018

Gasum Oy:n lupahakemus/Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

28.03.2018

Siirretyt ajoneuvot ajalla 19.3.2018-25.3.2018 (säilytys 2 kk)

28.03.2018

Ympäristölupahakemus/CRONIMET Finland Oy

28.03.2018

Maantien 1521 (Jokivarrentie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Nikinmäki – Nikkilä, Sipoo, Vantaa

26.03.2018

Kuulutus meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta 2018-2022

21.03.2018

Siirretyt ajoneuvot 12.3-18.3.2018 (säilytys 2 kk)

15.03.2018

Vantaan kaupunginhallituksen ja lauta- ja johtokuntien kokousten pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävilläpito

14.03.2018

Siirretyt ajoneuvot 5.3.2018-11.3.2018 (säilytys 2 kk)

07.03.2018

Siirretyt ajoneuvot 26.2.-4.3.2018 (säilytys 2 kk)

28.02.2018

Siirretyt ajoneuvot ajalla 19.2.2018-25.2.2018 (säilytys 2 kk)

20.02.2018

Kutsuntakuulutus, nähtävillä 20.2.2018-25.10.2018

12.02.2018

Vesilain mukainen lupahakemus/Vantaan kaupunki

31.01.2018

Vantaan kaupunki julistaa haettavaksi avustuksia ja apurahoja

08.01.2018

Uudenmaan ELY-keskus/Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Ajankohtaista

Instagram

Twitter