Tietosuojaselosteet

Tässä hakemistossa ovat henkilötietolain mukaiset Vantaan kaupungin rekisteriselosteet toimialoittain järjestettyinä.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Toimialat vastaavat omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Kaupunginjohtajan toimiala

Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Sivistystoimen toimiala

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- / rekisteriselosteet

Ajankohtaista

Instagram

Twitter