Johtoryhmä ja sidonnaisuudet

Vantaan kaupunkia ja sen lähes 12 000 työntekijän organisaatiota johtaa kaupunginjohtaja ja viisi apulaiskaupunginjohtajaa.

Vantaan kaupungin organisaatio

Vantaan kaupungin organisaatiokaavio 2017

Vantaan kaupungin organisaatiokaavio.

Organisaatio jakautuu viiteen toimialaan: kaupunginjohtajan toimialaan, konserni- ja asukaspalvelujen toimialaan, maankäytön, ympäristön ja rakentamisen toimialaan, sivistystoimen toimialaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan.

Johtajiston yhteystiedot

Kari Nenonen
Kaupunginjohtaja
Asematie 7, 01300 Vantaa
09 8392 2101
Sihteeri: Satu Ahlroos, 09 8392 2102

Martti Lipponen
Apulaiskaupunginjohtaja, konserni- ja asukaspalvelut
Kielotie 14 A, 01300 Vantaa
09 8392 2033

Jukka T. Salminen
Apulaiskaupunginjohtaja, sosiaali- ja terveystoimi
Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa
09 8392 2800
Sihteeri: Minna Pirinen, 09 8392 3790

Hannu Penttilä
Apulaiskaupunginjohtaja, maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö
Kielotie 28, 01300 Vantaa
09 8392 9710
Sihteeri: Anni Laukka, 09 8392 6229

Elina Lehto-Häggroth
Apulaiskaupunginjohtaja, sivistystoimi
Asematie 6 A, 01300 Vantaa
09 8392 2301
Sihteeri: Helvi Pesonen, 09 8392 2104

Jaakko Niinistö
Apulaiskaupunginjohtaja, konserni- ja asukaspalvelut
Kielotie 13, 01300 Vantaa
09 8393 4144
Sihteeri: Jaana Theman, 09 8392 2113

Kaupungin johtoryhmään kuuluvat myös seuraavat tulosaluejohtajat

Kirsi-Marja Lievonen, henkilöstöjohtaja
09 839 27187

Patrik Marjamaa, talousjohtaja
09 839 28542

Hanna Ormio, hallintojohtaja
09 839 22484

José Valanta, elinkeinojohtaja
09 839 21108

Päivi Rainio, viestintäjohtaja
09 8392 2212

Sähköpostiosoitteet (ilman ääkkösiä) ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Ajankohtaista

Instagram

Twitter