Johtoryhmä ja sidonnaisuudet

Vantaan kaupunkia ja sen lähes 12 000 työntekijän organisaatiota johtaa kaupunginjohtaja ja viisi apulaiskaupunginjohtajaa.

Vantaan kaupungin organisaatio

Vantaan kaupungin organisaatiokaavio 2017

Vantaan kaupungin organisaatiokaavio.

Organisaatio jakautuu viiteen toimialaan: kaupunginjohtajan toimialaan, konserni- ja asukaspalvelujen toimialaan, maankäytön, ympäristön ja rakentamisen toimialaan, sivistystoimen toimialaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan.

Johtajiston yhteystiedot

Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja
Asematie 7, 01300 Vantaa
09 8392 2101
Sihteeri: Anniina Laitala, 09 8392 2102

Martti Lipponen
Apulaiskaupunginjohtaja, konserni- ja asukaspalvelut
Kielotie 14 A, 01300 Vantaa
09 8392 2033

Jukka T. Salminen
Apulaiskaupunginjohtaja, sosiaali- ja terveystoimi
Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa
09 8392 2800
Sihteeri: Mirva Veijalainen, 09 8392 3790

Hannu Penttilä
Apulaiskaupunginjohtaja, maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö
Kielotie 28, 01300 Vantaa
040 640 3084
Sihteeri: Anni Laukka, 050 312 1680

Elina Lehto-Häggroth
Apulaiskaupunginjohtaja, sivistystoimi
Asematie 6 A, 01300 Vantaa
09 8392 2301
Sihteeri: Helvi Pesonen, 09 8392 2104

Jaakko Niinistö
Apulaiskaupunginjohtaja, konserni- ja asukaspalvelut
Kielotie 13, 01300 Vantaa
09 8393 4144
Sihteeri: Jaana Theman, 09 8392 2113

Kaupungin johtoryhmään kuuluvat myös seuraavat tulosaluejohtajat

Kirsi-Marja Lievonen, henkilöstöjohtaja
09 839 27187

Patrik Marjamaa, talousjohtaja
09 839 28542

Hanna Ormio, hallintojohtaja
09 839 22484

José Valanta, elinkeinojohtaja
09 839 21108

Päivi Rainio, viestintäjohtaja
09 8392 2212

Sähköpostiosoitteet (ilman ääkkösiä) ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Kaupungin johtoryhmän sihteerinä toimii
Paula Harju, hallinnon erityisasiantuntija
050 3124842

Ajankohtaista

Instagram

Twitter