Johtoryhmä

Vantaan kaupunkia ja sen lähes 12 000 työntekijän organisaatiota johtaa kaupunginjohtaja ja viisi apulaiskaupunginjohtajaa. Organisaatio jakautuu viiteen toimialaan: kaupunginjohtajan toimialaan, konserni- ja asukaspalvelujen toimialaan, maankäytön, ympäristön ja rakentamisen toimialaan, sivistystoimen toimialaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan.

Vantaan kaupungin organisaatiokaavio.

Johtajiston yhteystiedot

Kari Nenonen
Kaupunginjohtaja
Asematie 7, 01300 Vantaa
09 8392 2101
Sihteeri: Satu Ahlroos, 09 8392 2102

Martti Lipponen
Apulaiskaupunginjohtaja, konserni- ja asukaspalvelut
Kielotie 14 A, 01300 Vantaa
09 8392 2033

Jukka T. Salminen
Apulaiskaupunginjohtaja, sosiaali- ja terveystoimi
Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa
09 8392 2800
Sihteeri: Minna Pirinen, 09 8392 3790

Hannu Penttilä
Apulaiskaupunginjohtaja, maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö
Kielotie 28, 01300 Vantaa
09 8392 9019
Sihteeri: Anni Laukka, 09 8392 6229

Elina Lehto-Häggroth
Apulaiskaupunginjohtaja, sivistystoimi
Asematie 6 A, 01300 Vantaa
09 8392 2301
Sihteeri: Helvi Pesonen, 09 8392 2104

Jaakko Niinistö
Apulaiskaupunginjohtaja, konserni- ja asukaspalvelut
Kielotie 13, 01300 Vantaa
09 8392 2112
Sihteeri: Jaana Theman, 09 8392 2113

Kaupungin johtoryhmään kuuluvat myös seuraavat tulosaluejohtajat:

Kirsi-Marja Lievonen, henkilöstöjohtaja
09 839 27187

Patrik Marjamaa, talousjohtaja
09 839 28542

Hanna Ormio, hallintojohtaja
09 839 22484

José Valanta, elinkeinojohtaja
09 839 21108

Päivi Rainio, viestintäjohtaja
09 8392 2212

Sähköpostiosoitteet (ilman ääkkösiä) ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi