Kari Nenonen, kaupunginjohtaja

Kuva kaupunginjohtaja Kari Nenosesta

Vantaan kaupungin kaupunginjohtaja 2.1.2012 alkaen. Filosofian maisteri, Oulun yliopisto, luonnontieteellinen tiedekunta 1980

Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa kaupunkikonsernin hallintoa, henkilöstöä ja taloudenhoitoa ja vastata kaupunkikonsernin toiminnan tuloksellisuudesta. Kaupunginjohtaja toimii kaupunginjohtajan toimialan toimialajohtajana.

Kaupunginjohtajan erityisiä tehtäviä ovat:

  • johtaa taloussuunnittelua ja muuta resurssiohjausta ja -ohjelmointia siten, että kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
  • vastata kaupungin yleisestä edunvalvonnasta
  • johtaa kaupungin ja kaupunkirakenteen kehittämistä yleiskaavoituksen ja muun yleispiirteisen suunnittelun,sekä kaupungin maa-, sopimus-, elinkeino- ja asuntopolitiikan avulla asemakaavoituksen sekä kaupungin maa-, sopimus-, elinkeino ja asuntopolitiikan ohjauksen avulla
  • vastata yhteistyöstä muiden kuntien ja valtiovallan kanssa.

Aiemmat tehtävät

Oulun kaupunki, kaupunginjohtaja
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, toimitusjohtaja
Suomen Kuntaliitto ry, varatoimitusjohtaja

Kaupunginjohtaja sosiaalisessa mediassa

Sidonnaisuudet

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat
Kaupunginjohtaja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
ei ilmoitettavaa

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen
ei ilmoitettavaa

Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)
ei ilmoitettavaa

5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä
ei ilmoitettavaa

6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
Nordea Pankki, Suomen neuvottelukunta

7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä
ei ilmoitettavaa

Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät; ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat vain valtakunnallisen tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto)
ei ilmoitettavaa

9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys)
Keva, hallituksen varapuheenjohtaja

Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta)
ei ilmoitettavaa

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut
ei ilmoitettavaa

Mahdolliset muut merkittävät sidonnaisuudet

ei ilmoitettavaa

Ajankohtaista

Instagram

Twitter