Päivi Rainio, viestintäjohtaja

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat

Viestintäjohtaja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

ei ilmoitettavaa

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen

ei ilmoitettavaa

Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)

ei ilmoitettavaa

5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä

ei ilmoitettavaa

6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

ei ilmoitettavaa

7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä

ei ilmoitettavaa

Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät; ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat vain valtakunnallisen tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto)

ei ilmoitettavaa

9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys)

ei ilmoitettavaa

Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta)

ei ilmoitettavaa

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut

ei ilmoitettavaa

Mahdolliset muut merkittävät sidonnaisuudet

ei ilmoitettavaa