Elinkeinopalvelut

Yrityksille paras kumppani.

Vantaalla toimii lähes 10 000 yritystä, joiden toimintaedellytyksiä edistävät kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluiden lisäksi muun muassa Vantaan Yrittäjät, Kauppakamari ja Vantaan Uusyrityskeskus. Panostamme vuoropuheluun elinkeinoelämän kanssa ja pyrimme tarjoamaan yrityksille aidosti toimivat palvelut yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Osana tätä tavoitetta olemme keskittäneet yritysten neuvontapalvelut kätevästi yhden katon alle Vantaan yrityspalvelukeskus Leijaan.

Elinkeinopalveluiden toiminta

Elinkeinopalvelut vastaa elinkeinojohtajan johdolla:

  • Kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeino- ja kansainvälisen politiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta
  • Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä
  • Kansainvälisten hankkeiden koordinoinnista ja eu-rahoituksesta
  • Kaupungin keskitetyistä viestintä- ja markkinointitehtävistä sekä kaupunkikonsernin viestinnän ja markkinoinnin strategisesta ja laadullisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta
  • Ystävyyskaupunkitoiminnan järjestämisestä
  • Huolehtii metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksen edellyttämästä yhteistyöstä

Työ ja elinkeinot Vantaalla

Jos etsit tietoa elinkeinoelämästä, yrittämisestä ja työllisyyspalveluista Vantaalla sekä Vantaan kaupungista työnantajana, vieraile työ ja elinkeinot -sivuillamme.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter