Asukaspalvelut

Asukaspalveluiden toimialaan kuuluu kaksi tulosaluetta sekä monikulttuurisuusasioiden yksikkö.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut työllistää ja edistää työllistymistä. Tulosalue koostuu palveluyksiköstä, työvalmennusyksiköstä sekä tulosalueen hallinnosta ja sen toimintaan kuuluu kuntouttava työtoiminta, työvoiman palvelukeskus (TYP) sekä työllisyyteen liittyviä hankkeita ja projekteja, joihin on haettu ulkopuolista rahoitusta. Työllisyyspalvelut avustaa järjestöjä ja yrityksiä pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja koordinoi myös Vantaan kaupungin sisäistä palkkatukityöllistämistä.

Kuntalaispalvelut

Kuntalaispalveluiden tehtävänä on vahvistaa kuntalaisten aktiivisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia edistämällä sujuvaa arkea, yhdessä tekemistä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kuntalaispalvelut tekee kaupungin palvelut ja päätöksenteon helposti lähestyttäväksi kehittämällä neuvontaa, asiointia ja lähidemokratiaa.

Neuvonta- ja asiointipalveluihin kuuluvat kirjaamo, arkisto ja asianhallinta, puhelinpalvelut, Vantaa-infot sekä talous- ja velkaneuvonta. Aluepalveluiden vastuulla ovat aluetoiminta, aluetoimikuntien ja Svenska kommitténin toimintaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä yhteisö- ja vapaaehtoistoiminta.

Monikulttuurisuusasioiden yksikkö

Monikulttuurisuusasiain yksikkö suunnittelee, koordinoi ja seuraa monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajiin liittyviä asioita ja etnisiä suhteita Vantaalla. Yksikkö vastaa monikulttuurisuusohjelman laadinnasta ja seuraa sen toimeenpanoa sekä monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan ja Vantaan paikallisromanityöryhmän toiminnasta. Lisäksi sen työhön kuuluu hankkeiden suunnittelua sekä yhteistyötä järjestöjen, muiden kaupunkien ja valtion kanssa.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter