Konsernipalvelut

Konsernipalveluiden toimialaan kuuluu neljä tulosaluetta ja lisäksi se vastaa työterveyshuollon, pelastustoimen ja tulkkikeskuksen palveluiden tuottamisesta.

Tietohallinto

Tietohallinnon vastuulla on Vantaan kaupungin palvelutuotannossa tarvittava tieto- ja viestintäteknologia ja tietojärjestelmäratkaisut.

Rahoitus

Rahoituksen tulosalue vastaa konsernin omaisuuden riskienhallinnasta, kaupungin ja konsernin rahoituksen suunnittelusta, kaupungin maksuvalmiuden suunnittelusta ja maksuliikenteen hoidosta sekä kaupungin vakuutusturvasta.

Talouspalvelukeskus

Tulosalueen vastuulla on kaupungin kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävät, konsernitilinpäätöksen laatiminen, ostolaskujen käsittely ja reskontra, kaupungin myyntilaskutus- ja perintätehtävät sekä ulkoisesta laskentatoimi.

Hankintakeskus

Tulosalue vastaa keskitetysti kaupungin materiaalihankinnoista ja osasta palveluiden hankintaa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastusjohtaja, vs. Jyrki Landstedt
Vantaan työterveysliikelaitos, työterveysjohtaja Anne-marie Hovi
Helsingin seudun asioimistulkkikeskus, toimitusjohtaja Susanna Taipale-Vuorinen