Vantaan kaupunkikonserni

Ilmakuva Vantaalta

Vantaan kaupunkikonserniin kuuluu syyskuussa 2016 emokaupunki sekä n. 64 yhteisöä, joista 37 tytäryhteisöä, 14 osakkuusyhtiötä ja 8 kuntayhtymää. Tytäryhteisöistä merkittävimpiä ovat Vantaan Energia Oy (konserni), VAV Asunnot Oy (konserni), VTK Kiinteistöt Oy (konserni), Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, A –Tulkkaus Oy sekä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy.

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätökseen 31.12.2015 on yhdistelty tytäryhteisöt, säätiöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, eli kaikkiaan 71 yhteisöä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt, lukuun ottamatta VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiötä Kivikirveenkujan Autopaikat Oy, jota VAV Asunnot Oy -alakonserni ei ole tilinpäätökseensä sisällyttänyt sekä VTK Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiötä Kiinteistö Oy Vantaan Paloasema, jota VTK Kiinteistöt Oy -alakonserni ei tilinpäätökseensä sisällyttänyt. Niiden yhdistelemättä jättämisellä on vähäinen merkitys konsernin omaan pääomaan. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kahdeksan kuntayhtymää, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä. Lisäksi osakkuusyhteisöt on yhdistelty tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä, lukuun ottamatta Yrityspuiston Autopaikat Oy:tä, josta ei ollut tietoja saatavilla sekä VAV Asunnot Oy -alakonsernin osakkuusyhteisöjä Asunto Oy Viljapelto, Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus sekä Metsolan Pysäköinti Oy. VAV Asunnot Oy:n osuus yhdistelemättömien osakkuusyhteisöjen oman pääoman muutoksesta on 0,04 miljoonaa euroa ja tilikauden tuloksesta 11 tuhatta euroa.

Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja vuonna 2015 oli 53,8 (vuonna 2014 vastaava tulos oli 53,3 miljoonaa euroa). Tilinpäätössiirtojen, verojen ja vähemmistöosuuksien vähentämisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 34,6miljoonaa euroa (2014: 27,7miljoonaa euroa). Vantaa konserni teki investointeja vuonna 2015 318,9 milj.eurolla (471,7 milj. eur vuonna 2014), 48 % eli 152,8 milj. euroa oli Vantaan kaupungin investointeja (159 milj.eur vuonna 2014). Investointeja rahoitettiin vuonna 2015 tulorahoituksella 74,9 % (45,4 % 2014).

Konsernin lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 2 089,9 miljoonaa euroa (2014: 1 993,5 miljoonaa euroa), eli kasvua edelliseen vuoteen nähden 4,8 %. Asukaskohtainen lainakanta nousi 9 738,2 euroon, kun se vuonna 2014 oli 9 456,8 euroa. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 121 prosenttia (2014: 124,2 %), vuoden 2015 käyttötulot eivät olisi riittäneet vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Tunnusluvut

Konsernitaseen tunnusluvut 2015 Omavaraisuusaste 29,3 %, Suhteellinen velkaantuneisuus 121,0 %,  Kertynyt yli-/ alijäämä 451,1 milj. €,   Kertynyt yli-/ alijäämä 2 102,2 €/ asukas,  Lainakanta 31.12. 2 089,9 milj. €,  Lainakanta 31.12. 9 738,2 €/ asukas  Konsernin lainasaamiset 31.12. 196,5 milj. €	  Asukasmäärä 214 605  Konsernitaseen tunnusluvut 2014 Omavaraisuusaste 28,7 %, Suhteellinen velkaantuneisuus 124,2 %,  Kertynyt yli-/ alijäämä 421,4 milj. €,   Kertynyt yli-/ alijäämä 1 999,1 €/ asukas,  Lainakanta 31.12. 1 993,5 milj. €,  Lainakanta 31.12. 9 456,8 €/ asukas, Konsernin lainasaamiset 31.12. 197,6 milj. €,	  Asukasmäärä 210 803. Konsernitaseen tunnusluvut 2013 Omavaraisuusaste 30,2 %, Suhteellinen velkaantuneisuus 112,5 %,  Kertynyt yli-/ alijäämä 349,6 milj. €,   Kertynyt yli-/ alijäämä 1 680,2 €/ asukas,  Lainakanta 31.12. 1 864,5 milj. €,  Lainakanta 31.12. 8 959,6 €/ asukas, Konsernin lainasaamiset 31.12. 196,2 milj. €, Asukasmäärä 208 098.  Konsernin rahoituksen tunnusluvut 2015 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. -391,6 milj. €, Investointien tulorahoitus 74,9 %, Lainanhoitokate	1,0, Kassan riittävyys 28,2 pv. Konsernin rahoituksen tunnusluvut 2014 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. -346,7 milj. €, Investointien tulorahoitus 45,4 %, Lainanhoitokate	0,9, Kassan riittävyys 31,2 pv. Konsernin rahoituksen tunnusluvut 2013 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v. -279,7 milj. €, Investointien tulorahoitus 58,7 %, Lainanhoitokate	2,1, Kassan riittävyys 29,9 pv.

Tytäryhteisöjen vuosikoosteeseen 2015 voit tutustua osoitteessa paatokset.vantaa.fi, löydät vuosikoosteen hakusanoilla "Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden vuosikooste 2015".