Kuntatekniikan keskus

Kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin yleisistä alueista eli katujen sekä viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Kuntatekniikan keskuksessa laaditaan vuosittaiset rakentamisohjelmat, suunnitellaan tai suunnittelutetaan investointeja sekä valmistellaan maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja ylläpitotyöt toteutetaan omin voimin tai teetetään urakoitsijoilla.

Tulosalue vastaa myös kaupungin liikennesuunnittelusta, kaupungin toimivaltaan kuuluvista joukkoliikenneasioista sekä laissa määrätyistä kiinteistöinsinöörin tehtävistä.

Kuntatekniikan keskus tekee yhteistyötä seudullisten kuntayhtymien HSY:n ja HSL:n kanssa vesihuollon investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä joukkoliikenneasioiden valmistelussa.

Lisäksi kuntatekniikan keskus tuottaa varikkotoimintoja.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter