Yrityspalvelut

Yrityspalvelut kehittää ja toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista asunto- ja maapolitiikkaa, toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein, vastaa kaupungin rakentamattoman kiinteistöomaisuuden, muun kuin kaupungin omassa käytössä olevan rakennetun kiinteistöomaisuuden ja muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, sekä edistää strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumista.

Lisäksi tulosalue kehittää kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti yleisiä asumisoloja yhteistyössä muiden tulosalueiden ja toimialojen kanssa ja vastaa kaupungille kuuluvien asumisasioiden valmistelusta, rahoituksesta, neuvonnasta ja täytäntöönpanosta.