Aurinkokiven koulu (luokat 1.-6.)

Toiminta-ajatus

Aurinkokiven koulu sijaitsee läntisellä Vantaalla Kivistössä, kehäradan varrella. Aurinkokiven koulu on osa Aurinkokiven luovaa, yhteisöllistä ja kestävän kehityksen periaatteella toimivaa palveluympäristöä. Koulu aloitti toimintansa elokuussa 2016 ja siellä opiskelee n. 390 oppilasta.

Koulu toimii Aurinkokiven talossa sen keltaisessa ja punaisessa osassa. Koululaiset aloittavat päivän työnsä koulun pihan puolelta, talon keltaisesta osasta.

Aurinkokiven koulu on uusi, muuttuva ja turvallinen oppimisympäristö, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja kehittyä. Koulussamme kaikkien edellytetään noudattavan yhteisiä pelisääntöjä ja toimivan rehdisti ja vastuuntuntoisesti.

Opiskelu

Aurinkokiven koulussa on sovitaan yhdessä lukuvuosittaiset painotukset ja teemat. Koulussamme toimii musiikkiluokkaopetus.

Koulussamme aloittaa lukuvuonna 2016-2017 musiikkiluokkaopetus. Sen lisäksi talossamme on erinomaiset mahdollisuudet saada yksilöllistä soiton opetusta. Opetusta antavat Vantaan musiikkiopiston soitonopettajat sekä yksityiset palveluntuottajat. Myös Vantaan kuvataidekoulu toimii aktiivisesti talossamme antaen erinomaista kuvataideopetusta alueen lapsille.

Englannin kielen opiskelu alkaa uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulussamme jo ensimmäisellä luokalla leikkien ja laulaen. Vapaaehtoisena A-kielenä koulussamme opiskellaan neljänneltä luokalta alkaen espanjaa, ranskaa, ruotsia ja saksaa.

Oppilaskunta

Aurinkokiven koulussa toimii oppilaskunta. Oppilaskunnan hallitukseen on valittu yksi varsinainen edustaja ja yksi varaedustaja kultakin luokalta. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on käsitellä oppilaiden, opettajien ja muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita, sekä osallistua aktiivisesti koulun ja koko talon toiminnan kehittämiseen.

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö sekä sen kehittäminen on tärkeä osa koulun toimintaa. Yhteistyötä tukevat luokkatoimikunnat sekä koulun vanhempainyhdistys, joka osallistuu koulun kehittämiseen ja järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia lukuvuoden aikana.

Muita koulun yhteistyökumppaneita ovat Aurinkokiven päiväkodin lisäksi muut alueen päiväkodit, urheiluseurat ja seurakunta.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter