Itä-Hakkilan koulu (luokat 1. - 5.)

"Valmiudet oman elämän hallintaan"

Itä-Hakkilan koulu aloitti toimintansa vuonna 1954 kolmiopettajaisena kansakouluna. Tänä lukuvuonna koulussamme on n. 450 oppilasta ja 27 opettajaa ja avustajaa. Itä-Hakkilan koulu on vuosiluokilla 1. - 5. perusopetusta antava lähikoulu (elokuusta 2016 alkaen opetusta vuosiluokilla 1.-4.). Itä-Hakkila on omakotialue, jonka läheisyydessä on hyvät urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet.

Toiminta-ajatuksenamme on kehittää lapsen valmiuksia oman elämän hallintaan tukemalla lapsen kasvua ja oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Tavoitteenamme on, että oppilas saa riittävät tiedot ja taidot pärjätäkseen tulevaisuuden yhteiskunnassa. Oppilaiden osallistaminen on meille tärkeää. Koulussamme on aktiivinen oppilaskunnan hallitus, ympäristöagentit sekä välkkärit osana Liikkuva koulu -toimintaa. Itä-Hakkilan koulussa kunnioitetaan perinteitä, eletään vahvasti nykypäivää ja pidetään katse kiinni tulevaisuudessa.

Lukuvuonna 2015-2016 Itä-Hakkilassa kehitetään erityisesti oppimisympäristöä, uudenlaista oppimista, opettamista ja ohjaamista sekä opetellaan huolehtimaan niin itsestä, muista kuin ympäristöstä. Olemme mukana kuuden eurooppalaisen koulun kanssa kaksivuotisessa Erasmus+ -hankkeessa, jossa jaetaan ja luodaan yhteisiä opetusmenetelmiä.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter