Hyvinvointi

2-luokkien keppihevoskisat keväällä 2012.

Wilmassa on elokuun alussa ilmestynyt kaikille Vantaan peruskouluille yhteinen tiedote Kouluterveydenhuollon palvelut. Tiedote sisältää kaikille yhteiset kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhoidon palvelut, sekä mm. terveystarkastusohjelmat ja toiminnan koulutapaturman sattuessa. Tiedotteen lisäksi pyydämme huomioimaan muutamia muitakin hyvinvointiin liittyviä asioita.

Monipuolinen aamupala ja riittävä yöuni antavat voimia koulunkäyntiin. Koululainen tarvitsee noin 10 tuntia unta ollakseen virkeä. Kasvava lapsi tarvitsee riittävästi energiaa pysyäkseen kunnossa ja ruokailut 4-5 kertaa päivässä ovat suositeltavia. Pitkänä koulupäivänä voi joskus olla tarpeellista ottaa mukaan kotoa välipala, jotta energiaa riittää kokopäiväksi. Koulupäivän aikana nautittavien välipalojen tulee olla terveellisiä, esim. hedelmä (omena, banaani) tai voileipä. Juomaksi vesi ja tarvittaessa tyhjä pullo juomavälineeksi (pestään kotona). Välipalojen nautinta-ajankohdasta ja paikasta sovitaan oman luokanopettajan kanssa. Energiajuomat, purkka ja karkki eivät kuulu koulupäivään.

Erityisruokavaliot tarkistetaan vuosittain koulun alkaessa syksyllä. Kaikista erityisruokavaliota tarvit-sevista koululaisista tulee huoltajan täyttää uusi erityisruokavalioilmoitus ja toimittaa se koulun keit-tiöön. Ilmoituksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus. Vähälaktoosisesta ruokavaliosta ei tarvitse täyttää ilmoitusta. Jos uutta erityisruokavalioilmoitusta ei tule, oletetaan, ettei erityisruokavaliota tarvita. Erityisruokavalioilmoituskaavake löytyy Vantaan kaupungin verkkosivuilta. Kaavakkeen saa myös koululta.

Kouluterveydenhoito ja oppilaan sairastuminen

Seuraavista asioista tulee ilmoittaa oman koulun terveydenhoitajalle:

  • lapsella on todettu pitkäaikaissairaus (esim. astma, epilepsia, diabetes) Lapsen pysyväissairaudesta ilmoittaminen on tärkeää, vaikka lapsi olisi ollut jo koulussa muualla.
  • lapsella on jokin perussairaus ja hän aloittaa uutena oppilaana koulussa
  • lapsella on jokin tartuntatauti (esim. täitartunta)
  • epäilette, että lapsenne oireet johtuvat koulusta (esim. sisäilmaoireilu)
  • mikäli lapsenne oireilu koulussa on jatkuvaa, olkaa yhteydessä oman koulun terveydenhoitajaan vähintään lukuvuoden vaihtuessa

Oppilaan tarvitsema lääkehoito tulee keskittää koulupäivän ulkopuolelle aina kun mahdollista. Koulupäivän aikana tarvittavasta lääkityksestä ym. sairaudenhoidosta tehdään kirjallinen sopimus yhdessä huoltajan kanssa. Oppilaan huoltaja vastaa siitä, että koululaisen lääkehoidon tarve ja hoidon kannalta kaikki tarvittava tieto on oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta säännöllisesti vastaavien työntekijöiden tiedossa.

Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun, vaan hänen hoitonsa järjestäminen kuuluu huoltajalle. Mikäli lapsi sairastuu äkillisesti kesken koulupäivän, hänet lähetetään kotiin ja asiasta tiedotetaan huoltajalle. Neuvoja voi tarvittaessa kysyä koulun terveydenhoitajalta tai ympäri vuorokauden terveysneuvontanumerosta 09 839 10023 ma-pe klo 8-16.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter