Kanniston koulun arvopohja

Kanniston koulussa toimitaan Vantaan sivistystoimen ja Vantaan perusopetuksen arvojen mukaisesti. Kanniston koulussa arvostetaan työn iloa, joka voidaan saavuttaa yhteisöllisyyden, toisten kunnioittamisen ja lapsikeskeisyyden avulla.

Arvot näkyvät koulussa

Työn ilo

 • työrauhana
 • mahdollisuutena opiskella kykyjensä mukaisesti
 • kaikkien oikeutena saada onnistumisen kokemuksia
 • kannustamisena ja rohkaisemisena
 • oppimisprosessin merkityksen korostamisena
 • turvallisuuden tunteena koulussa

Yhteisöllisyys

 • yhdessä oppimisena, osaamisen jakamisena ja toisten auttamisena
 • vastuullisena käyttäytymisenä
 • yhteisten sääntöjen noudattamisena
 • avoimena vuorovaikutuskulttuurina

Toisten kunnioittaminen

 • työrauhana
 • toisten kohtelemisena yksilöinä
 • yhteisen ympäristön kunnioittamisena
 • kohteliaana ja ystävällisenä käytöksenä

Lapsikeskeisyys

 • päätösten tekemisenä lapsen parhaaksi
 • oikeudenmukaisena resurssien jakamisena

Ajankohtaista

Instagram

Twitter