Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa kuntalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen edellytyksistä.

Toimiala vastaa siitä, että kuntalaiset saavat palvelut asetettujen tavoitteiden mukaisesti oikeaan aikaan ja tasavertaisesti.

Sosiaali- ja terveystoimi haluaa olla edelläkävijä palveluiden järjestäjänä, työyhteisönä sekä sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana.

Katso tulosalueiden kuvaukset ja palveluista vastaavien yhteystiedot täältä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimielimet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa johtaa sosiaali- ja terveyslautakunta, jonka alaisuudessa toimii yksilöasioita käsittelevä jaosto. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa.

Lisäksi toimialalla toimii valtuuston asettamana kaksi toimikuntaa: vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto.

Näiden kokouksissa käsitellään mm. ko. ryhmille suunnattuja palveluja ja toimintaa. Neuvostojen tavoitteena varmistaa ryhmien vaikutusmahdollisuudet kunnallisessa päätöksenteossa mm. lausunnoin ja kannanotoin.

Neuvostoilla on aktiivinen rooli Vantaan ikääntymispoliittisen ohjelman Viksun sekä Vantaan vammaispoliiittisen ohjelman Vampon laatimisessa ja toimeenpanossa.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter