Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Hallinnon ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Mikäli ko. henkilön kohdalla ei mainita muuta tietoa, on sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi ja katuosoite Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa.
Vantaan kaupungin kirjaamon osoite: Asematie 7, 01300 Vantaa
Vantaan kaupungin puhelinvaihde: p. 09 83911

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, p. 09 839 22800, jukka.t.salminen(at)vantaa.fi
Apulaiskaupunginjohtajan sihteeri Minna Pirinen, p. 09 839 23790

Viestinnän yhteystiedot:
Viestintäpäällikkö Vappu Vienamo, p. 050 3121 742
Tiedottaja Tuulia Halttunen, p. 040 5962 446
Tiedottaja Maria Vanhala, p. 043 8259 558

Perhepalvelut

Perhepalvelujen organisaatio tukee moniammatillisella työllä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja omatoimisuutta yhteistyössä heidän omien verkostojensa ja muiden toimijoiden kanssa. Perhepalveluissa järjestetään lakisääteisiä sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan palveluja, kuten lastensuojelu, päihdehuolto, toimeentulotuki, sosiaalityö, aikuisväestön asumisen tukipalveluja sekä laaja-alaisia psykososiaalisia palveluja. Palveluja järjestetään monituottajamallia noudattaen. Ostopalveluja on erityisesti aikuisväestön asumisen tuen palveluissa, lastensuojelussa ja päihdehuollossa.

Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom, p. 09 839 23640
Perhepalvelujen johtajan sihteeri Sari Anttila, p. 09 839 23846

Perhepalveluiden palvelupäälliköt

 • Aikuissosiaalityö Virve Flinkkilä, p. 09 839 22500
 • Lastensuojelu Jaana Vilpas p. 09 83911
 • Psykososiaaliset palvelut Hanna Pösö, p. 09 839 26017
 • Päihdepalvelut vs. palvelupäällikkö Pia Heiskari, p. 09 839 23515
 • Maahanmuuttajatyön palvelupäällikkö Hilkka Linderborg, p. 09 8392 8226

Kehittämistehtävät, erityisasiantuntija ts. Leena Marila-Penttinen, p. 09 839 28612
Suunnittelija ts. Ada Pentinmikko, p. 09 839 22566

Aikuissosiaalityö

 • Kati Villgren, sosiaalityön esimies (uusien asiakkaiden palvelut, nuorten sosiaalityö), p. 040 554 5563
 • Assi Sihvonen, sosiaalityön esimies (täydentävä toimeentulotuki), p. 050 3030458
 • Sanna Kohvakka, vs. sosiaalityön esimies (aikuisten ja perheiden suunnitelmallinen sosiaalityö), p. 09 8392 2504
 • Liisa Kankkunen, sosiaalityön esimies (asumispalvelut), p. 043 826 7658

Sosiaalinen luototus

 • Pirkko-Liisa Luotonen, esimies, p. 839 20146

Sovittelutoiminta

 • Tiina Snellman, esimies, p. 0400 687 501

Lastensuojelu

 • Lastensuojelun sosiaalityö
  • Johanna Hankomäki, sosiaalityön esimies, lännen toimintayksikkö, p. 839 30830
  • Martina Nilsson, sosiaalityön esimies, idän toimintayksikkö, p. 839 32368
 • Lastensuojelun tukipalvelut
  • Helena Nyman-Jokinen, esimies, tukiyksikkö, p. 839 20104
 • Sijaishuollon sosiaalityö ja jälkihuolto, perhehoito
  • Päivi Sihvo, esimies, p. 839 22581
 • Perhekuntoutus ja asumispalvelut
  • Teemu Tuominen, johtaja, puh. 839 23194
 • Laitoshoito
  • Tommi Hiltunen, johtaja, Tammirinteen vastaanottokoti, p. 839 33376
  • Varpu Sallinen, johtaja, Viertolan vastaanottokoti, p. 839 29573

Psykososiaaliset palvelut

 • Hanna Pösö, vs. palvelupäällikkö, p. 09 8392 6017
 • Mirja Varis, perheneuvolatoiminnan päällikkö, p. 09 839 23343
 • Riina Karjalainen, vs. sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtaja, p. 09 839 24960
 • Jaana Kivistö, nuorten psykososiaalisten palvelujen esimies, p. 09 8392 1024
 • Harri Myllyniemi, koulun sosiaalityön esimies, p. 09 8392 2808
 • Anne Lukkarila, psykologipalveluiden esimies, p. 09 839 23970
 • Riitta Hiltunen, lapsiperheiden kotipalvelun esimies, p. 09 8392 4512

Päihdepalvelut

 • Pia Heiskari, vs. palvelupäällikkö, p. 09 839 23515
 • Monika Eklund, A-klinikkatyön vs. päällikkö p. 09 839 21099
 • Hanna Ahokas, vs. huume- ja vierotushoitopalvelujen päällikkö, p. 09 8391
 • Patrik Silfverberg, kuntouttavien asumispalvelujen päällikkö, p. 09 839 20079
 • Marianne Islander, ylilääkäri p. 043 824 9692

Maahanmuuttajapalvelut

 • Hilkka Linderborg, palvelupäällikkö, p. 09 8392 8226
 • Kirsi Harju, johtava sosiaalityöntekijä, p. 09 839 21029
 • Sanna Kohvakka, johtava sosiaalityöntekijä, p. 09 839 22504

Sivun alkuun

Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut järjestetään laadukkaasti ja tasapuolisesti lääke- ja hoitotieteellinen tarve huomioiden. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja.

Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksen sairaalan yhteydessä erikoissairaanhoidon kanssa yhteispäivystysperiaatteella. Palvelun tuottaa HUS. Suun terveydenhuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos.

Terveyspalvelujen johtaja Jarmo Kantonen, p. 09 839 26195
Terveyspalvelujen johtajan sihteeri Anne Salminen, p. 09 839 22564
Terveyskeskuspäivystyksen (Peijas) vastuuhenkilö HUS:in osastolääkäri Jani Mononen, p. 09 4711 (HUS:in vaihde)

Terveyspalveluiden päälliköt ja ylilääkärit

 • Länsi-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö Ritva Tauriainen p. 09 839 35819, Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa.
 • Pohjois-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö Eila Koivunen, p. 09 8393 5217, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.
 • Keski-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö Pertti Sopanen, p. 09 839 21059, Kielotie 11 D, 01300 Vantaa.
 • Kuntoutustoiminta
  vs. kuntoutuksen palvelupäällikkö Taina Kulmala, p 09 839 34999, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa
 • Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
  palvelupäällikkö Arja Ruponen, p. 050 312 1774
 • Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
  johtava ylilääkäri Pirjo Pennanen, p. 09 839 23706

Kehittämistehtävät, erityisasiantuntija Ritva Paavonheimo, p. 09 839 20015
Suunnittelija Mia Malmila, p. 09 839 21047

Terveyspalvelupäälliköt terveysasemilla

 • Myyrmäki-Martinlaakson alueen vastaanotot: Ritva Tauriainen p. 09 839 35819
 • Korso-Koivukylän alueen vastaanotot: Eila Koivunen, p. 09 839 35217
 • Tikkurila, Länsimäki vastaanotot: Pertti Sopanen, p. 09 839 21059

Vastaanottotoiminnan osastonhoitajat

 • Asta Volk, Korson terveysasema, p. 09 839 32217
 • Hilppa Sköönilä, Länsimäen ja Hakunilan terveysasema, p. 09 839 30048
 • Merja Kristersson, Myyrmäen terveysasema, p. 09 839 35333
 • Kirsi Rytkönen, Koivukylän terveysasema, p. 09 839 37411
 • Päivi Lindqvist, Tikkurilan terveysasema, p. 09 839 23951
 • Jaana Malinen, Martinlaakson terveysasema, p. 09 839 34729

Äitiys- ja lastenneuvolat

 • Läntinen (Myyrmäki, Pähkinärinne, Martinlaakso, Kannisto), osastonhoitaja Virpi Aromaa, p. 09 839 34015
 • Keskinen (Kartanonkoski, Tikkurila, Koivukylä), osastonhoitaja Virva Jäppinen, p. 040 539 6131
 • Itäinen (Korso, Leppäkorpi, Mikkola, Hakunila, Nissas, Rajakylä), osastonhoitaja Päivi Jaamala, p. 040 527 4399

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimintayksiköt

 • Itäinen ja läntinen kouluterveydenhuolto, osastonhoitaja Kirsti Linnoinen, p. 050 3124540
 • Keskinen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, osastonhoitaja Jaana Karvonen-Lemmetty, p. 040 8368 386

Sivun alkuun

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhusten avopalvelujen vastuulle kuuluvat kotihoito, palvelutalot sekä ennaltaehkäisevät toiminnot. Sairaalapalvelut tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon että kotoa tuleville potilaille. Hoiva-asumisen tulosyksikkö vastaa vanhainkotien toiminnasta ja tehostetusta asumispalvelusta. Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä kehitysvammalain mukaiset palvelut.

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja vs. Minna Lahnalampi-Lahtinen, p. 09 839 20028
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan sihteeri Tiina Töyrylä, p. 09 839 25003

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäälliköt

 • Sairaalapalvelujen johtava ylilääkäri Annariina Jyvälahti p. 09 839 33248,
  Katriinan sairaala, Katriinankuja 4, 01760 Vantaa
 • Vanhusten avopalvelut (ennaltaehkäisevät palvelut, kotihoito, palvelutalot)
  Päivi Keskinen, p. 09 839 21016, Lehdokkitie 2 B, 01300 Vantaa
 • Vammaispalvelut Armi Rintala, p. 09 8392 9040,
  Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa
 • Hoiva-asumisen palvelut, palvelupäällikkö vs. Nina Linja, p. 09 839 29227, Simontie 5, 01300 Vantaa

Erityisasiantuntija Outi Iharvaara, p. 09 839 23302
Erityisasiantuntija Marja Uusitalo, p. 0400 455 529, marja.l.uusitalo(at)vantaa.fi

Sairaalapalvelujen esimiehet

 • Sairaalapalvelujen ylihoitaja Maritta Korkiamäki p. 09 839 33246, Katriinan sairaala, Katriinankuja 4, 01760 Vantaa
 • Katriinan sairaalan osastonhoitajat tavoittaa parhaiten Katriinan neuvonnan kautta, p. 09 839 331
 • Geriatrinen akuuttiyksikkö
  • AKOS1 Vs. osastonhoitaja Marianne Häkkinen, p. 050 3121 605
  • AKOS2 Osastonhoitaja Katariina Stenman, p. 050 3181 568

Vammaispalvelujen esimiehet

 • Vammaisten asumispalvelujen päällikkö Helena Lindell p. 09 839 34097
 • Työ- ja päivätoiminnan päällikkö Minna Eronen p. 09 8392 3236, 050 312 1748

Vanhusten avopalvelujen esimiehet (ennaltaehkäisevät palvelut, kotihoito, palvelutalot)

 • Ennaltaehkäisevät palvelut (seniorineuvonta, palveluohjaus, gerontologinen sosiaalityö, omaishoidon tuki, muistiperheiden tuki, henkilökohtainen apu 65 vuotta täyttäneille, liikkumista tukevat palvelut), kotihoidon päällikkö Anne Aaltio p. 043 825 6432
  • Itä-Vantaan asiakasohjausyksikön esimies Susanne Laine p. 040 866 9810
  • Länsi-Vantaan asiakasohjausyksikön esimies Aila Halonen p. 043 825 6376
  • Kuljetuspalvelun johtava sosiaalityöntekijä Anneli Ojala p. 040 508 7517
  • Päivätoiminnan esimies Tiina Lauhde p. 043 825 4069
 • Itä-Vantaan kotihoito
  • vs. päällikkö Pia Sallinen, p. 09 839 23831, 040 5638 657
  • Tikkurilan kotihoito ty 4
   Annika Varis, p. 8392 3592, 040 0703841
  • Tikkurilan kotihoito ty 5
   Sirpa Salmi, p. 8392 3591, 040 534 6951
  • Korson kotihoito ja Metsotien palvelutalo
   Eija Hakkarainen p. 8393 2349, 040-8618892
  • Koivukylän kotihoito
   Mervi Lähde, p. 8392 4513, 040 725 0434
  • Hakunilan kotihoito
   Mia Kundt, p. 8393 0552, 040 593 5425
  • Heporinteen palvelutalo ja ryhmäkoti sekä Laukkarinteen senioritalo
   Päivi Kallio p. 8393 0142, 040 539 3911
  • Suopursun palvelutalo ja kotiutusryhmäasunto sekä Veturipolun palvelutalo
   Maarit Raja-Aho, p. 8392 6161, 040 527 4412
  • Koivukylän palvelutalo ja Koivutorin palvelutalo
   Nina Tilander, puh. 83927662, 050 302 4145
 • Länsi-Vantaan kotihoito

  • Päällikkö Seija Polvi, p. 09 8392 8571, 050 314 5640
  • Tehostetun kotihoidon toimintayksikkö
   Tuija Vilkko p. 8392 0082, 043 8252155
  • Myyrmäen kotihoito ty 1
   Maarit Kalske, p. 8393 5473, 040 865 4420
  • Myyrmäen kotihoito ty 2
   Tarja Laine, p. 8393 5216, 040 579 1432
  • Martinlaakson kotihoito
   Heidi Holopainen puh. 8393 4975, 050 304 5446
  • Pähkinärinteen palvelutalo ja ryhmäkoti
   Mirkka Kairema, p. 83939701, 040 847 6540
  • Raikukujan palvelutalo ja kotihoidon varahenkilöstö
   Paula Auerkari, p. 83934732, 040 8473180

Hoiva-asumisen palvelujen esimiehet

Sivun alkuun

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten suun terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja sairauksia hoitamalla sekä toimintakykyä parantavilla kuntoutustoimenpiteillä. Toiminnan järjestämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon sekä keskitytään asiakaslähtöiseen vaikuttavaan ja laadulliseen toimintaan.

Osoite: Vantaan kaupunki/Kirjaamo
Suun terveydenhuollon liikelaitos
Asematie 7, 01300 Vantaa

Käyntiosoite: Suun terveydenhuollon liikelaitos/Hallinto
Pakkalankuja 5, 2. krs, 01510 Vantaa
sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

 • Toimitusjohtaja Joona Iso-Lotila, p. 09 839 23837, 040 716 4822
 • Toimitusjohtajan sihteeri Mervi Mäkelä p. 050 302 5182
 • Kehittämistehtävät, erityisasiantuntija Hanna-Mari Kommonen, p. 050 3122069

Tulosyksiköiden ylihammaslääkärit

 • Anne-Maija Silvo, keskitetyt palvelut ja kiireellinen hammashoito, Keski-Vantaan vastaanotot, p. 09 839 28747
 • Pirjo Rissa, kiireetön hammashoito, Pohjois- ja Länsi-Vantaan vastaanotot, p. 09 839 32190
 • Irma Arpalahti, terveyden edistäminen ja oikomishoito, p. 09 839 27607

Sivun alkuun

Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 09 839 24290
Talous- ja hallintojohtajan sihteeri Marika Virtala, p. 09 839 21049

Talous- ja hallintopalveluiden päälliköt

 • Henkilöstöyksikkö, henkilöstöpäällikkö Anneli Hyvärinen, p. 09 839 23791
 • Talousyksikkö, talouspäällikkö Hanna Romu, p. 09 839 21038
 • Kehittämispäällikkö Eeva Honkanummi, p. 09 839 33335 (Ruotsinkielisten palveluiden koordinaattori)

Sivun alkuun

Ajankohtaista

Twitter