Asiakastyytyväisyyskysely 2017

Haluamme kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita, ja tätä varten teemme kahden vuoden välein laajan asiakatyytyväisyyskyselyn. Nyt kysely tehdään 30.10.–17.11.2017.

Kyselylomakkeen voit saada tuona aikana toimipisteestä palvelutapahtuman yhteydessä, tai voit vastata kyselyyn myös netissä.
Vastaaminen tapahtuu nimettömästi. Vastaukset käsittelee ja analysoi ulkopuolinen arvioija, Meda Clever Oy.

Linkit kyselylomakkeisiin - Valitse se palvelu, jonka haluat arvioida

Aikuissosiaalityön asumispalvelut https://query.mediaclever.fi/?id=2034328987541CCM2PNPQ6

A-klinikka https://query.mediaclever.fi/?id=8626328987541CCM362XY7

Apuvälinepalvelut https://query.mediaclever.fi/?id=6525428987541CCMHhM258

Geriatrinen poliklinikkahttps://query.mediaclever.fi/?id=3247328987541CCM8r8P2H

Geriatriset akuuttiosastot https://query.mediaclever.fi/?id=3247328987541CCM8r8P2H

Diabetes-yksikkö https://query.mediaclever.fi/?id=8433428987541CCMp8a6QC

Fysioterapia (Koivukylä, Myyrmäki, Tikkurila)https://query.mediaclever.fi/?id=6525428987541CCMHhM258

Hammashoitolat (Koivukylän terveysaseman hammashoitola, Korson keskustan hammashoitola, Tikkurilan terveysaseman hammashoitola, Länsimäen terveysaseman hammashoitola, Myyrmäen terveysaseman hammashoitola, Pähkinärinteen koulun hammashoitola) https://query.mediaclever.fi/?id=7960428987541CCMiwx6V2

H-klinikka https://query.mediaclever.fi/?id=8626328987541CCM362XY7

Hoitotarvikejakelu https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Ikääntyneiden asiakasohjaus https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Itä-Vantaan lastensuojelun avopalvelujen toimintayksikkö https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Jälkihuollon sosiaalityö (lastensuojelu) https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Kivistön arviointi- ja kuntoutusyksikkö https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Korson hoivakoti https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Kotihoito https://query.mediaclever.fi/?id=3247328987541CCM8r8P2H

Kouluterveydenhuolto https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Kuraattoripalvelut https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Kuuselan perhekuntoutuskeskus https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Laitoshoidon sosiaalityö (lastensuojelu) https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Lapsiperheiden kotipalvelu https://query.mediaclever.fi/?id=3247328987541CCM8r8P2H

Lastensuojelun tukipalvelut https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Länsi-Vantaan lastensuojelun avopalvelujen toimintayksikkö https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Maahanmuuttajapalvelut https://query.mediaclever.fi/?id=4657428987541CCMd7V6AK

Malminiityn hoivakoti https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Myyrinkoti https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Neuvolan perhetyö https://query.mediaclever.fi/?id=3247328987541CCM8r8P2H

Nuortenkeskus Nuppi https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Opiskeluterveydenhuolto https://query.mediaclever.fi/?id=8433428987541CCMp8a6QC

Palvelutalot https://query.mediaclever.fi/?id=2034328987541CCM2PNPQ6

Perhehoidon sosiaalityö (lastensuojelu) https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Perheneuvolapalvelut https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Perheoikeudellisten asioiden yksikkö https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Perhesuunnittelu https://query.mediaclever.fi/?id=8433428987541CCMp8a6QC

Perhetyö (sosiaalihuoltolainmukainen)https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Psykologipalvelut https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Puheterapia (Keski-Vantaan, Koivukylän terveysaseman ja Länsi-Vantaan)https://query.mediaclever.fi/?id=6525428987541CCMHhM258

Päihdepalvelujen asumispalvelut https://query.mediaclever.fi/?id=2034328987541CCM2PNPQ6

Päihdevieroitusyksikkö https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Sairaalan osasto https://query.mediaclever.fi/?id=3247328987541CCM8r8P2H

Simonkylän vanhustenkeskus https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Sosiaali- ja kriisipäivystys https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Suunnitelmallinen sosiaalityö https://query.mediaclever.fi/?id=6525428987541CCMHhM258

Tammirinteen vastaanottokoti https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Terveysasemat (Hakunila, Koivukylä, Korso , Länsimäki, Martinlaakso, Myyrmäki, Tikkurila) https://query.mediaclever.fi/?id=8433428987541CCMp8a6QC

Toimintaterapia https://query.mediaclever.fi/?id=6525428987541CCMHhM258

Täydentävä toimeentulotuki https://query.mediaclever.fi/?id=6525428987541CCMHhM258

Uusien asiakkaiden palvelut (sosiaalihuolto)https://query.mediaclever.fi/?id=6525428987541CCMHhM258

Validia-koti https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Vammaispalvelujen asumispalvelut https://query.mediaclever.fi/?id=2034328987541CCM2PNPQ6

Vammaispalvelujen avopalvelut/ asiakasohjaus https://query.mediaclever.fi/?id=6525428987541CCMHhM258

Vammaisten työ- ja päivätoiminta https://query.mediaclever.fi/?id=3191428987541CCM2rkrS7

Vanhusten kotiapusäätiö https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Vanhusten kuntouttava päivätoiminta https://query.mediaclever.fi/?id=5436428987541CCMKAn32i

Viertolan vastaanottokoti https://query.mediaclever.fi/?id=0178328987541CCMnJdipt

Äitiys- ja lastenneuvolat https://query.mediaclever.fi/?id=8433428987541CCMp8a6QC