Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asia

Vantaalaisilla on oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon ja palveluun. Turvallinen hoito ja palvelu on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Vantaan sosiaali- ja terveystoimessa huolehditaan siitä, että meillä työskentelee ammattitaitoista henkilökuntaa, ja että palvelumme, hoitomme, tutkimuksemme ja laitteemme ovat turvallisia ja perustuvat tutkittuun tietoon. Me tunnistamme, arvioimme ja hallitsemme turvallisuuden riskejä sekä tuemme avoimen ja syyllistämättömän ilmapiirin muodostumista. Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asiamme!

Potilaille, asiakkaille ja läheisille

Potilaan ja asiakkaan rooli palvelujen käyttäjänä on entistä aktiivisempi. Potilaat, asiakkaat sekä heidän läheisensä voivat halutessaan osallistua turvallisuuden edistämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa. Päävastuu hoidon ja palvelun turvallisuudesta on kuitenkin aina henkilöstöllä ja viime kädessä organisaation johdolla. Ohessa materiaalia sekä linkkejä sivustoille, joilla turvallisuuden edistämistä käsitellään potilaan ja asiakkaan näkökulmasta. Turvallisuus on kaikkien yhteinen etu.

Tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa verkkosivuillaan laajan kokonaisuuden potilasturvallisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, potilaille ja heidän läheisilleen.

Lue lisää THL:n sivuilta

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä potilas- ja sosiaaliasiamieheen.

Lue lisää potilaan oikeuksista