Rekisteriselosteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-/potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilörekisterit ja niistä laaditut rekisteriselosteet osoittavat minkälainen henkilötietojen kerääminen, tallettaminen ja käyttö on eri palveluiden osalta sallittua ja missä tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa.

Rekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei muussa laissa ole muuten määritelty.

Ohessa on sosiaali- ja terveystoimen rekistereistä laaditut tietosuojaselosteet, joista ilmenee

 • rekisterinpitäjä
 • rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
 • rekisterin nimi
 • rekisterin käyttötarkoitus
 • rekisterin tietosisältö
 • säännönmukaiset tietolähteet
 • säännönmukaiset tietojen luovutukset
 • tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 • rekisterin suojauksen periaatteet
 • rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
 • tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekistereistä laaditut tietosuojaselosteet

Sivun alkuun

Ajankohtaista

Instagram

Twitter